شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

قالب پاورپوینت چاکرا
aseman
aseman
قالب پاورپوینت چاکرا از نمونه قالب های آماده پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ارائه های کلاسی هست که کاملا قابل ویرایش می باشد.
22 نمایش
5.0
25,000 تومان
قالب پاورپوینت مامایی حرفه ای
aseman
aseman
قالب پاورپوینت مامایی از نمونه قالب های آماده پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ارائه های کلاسی هست که کاملا قابل ویرایش می باشد.
26 نمایش
5.0
25,000 تومان
قالب پاورپوینت آرتروز حرفه ای
aseman
aseman
قالب پاورپوینت آرتروز از نمونه قالب های آماده پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ارائه های کلاسی هست که کاملا قابل ویرایش می باشد.
27 نمایش
5.0
25,000 تومان
قالب پاورپوینت پزشکی ریه
aseman
aseman
قالب پاورپوینت پزشکی ریه از نمونه قالب های آماده پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ارائه های کلاسی هست که کاملا قابل ویرایش می باشد.
27 نمایش
5.0
25,000 تومان
قالب پاورپوینت پزشکی اطفال حرفه ای
aseman
aseman
قالب پاورپوینت پزشکی اطفال از نمونه قالب های آماده پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ارائه های کلاسی هست که کاملا قابل ویرایش می باشد.
32 نمایش
5.0
25,000 تومان
قالب پاورپوینت سونوگرافی حرفه ای
aseman
aseman
قالب پاورپوینت سونوگرافی از نمونه قالب های آماده پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ارائه های کلاسی هست که کاملا قابل ویرایش می باشد.
33 نمایش
5.0
25,000 تومان
قالب پاورپوینت ستون فقرات
aseman
aseman
قالب پاورپوینت ستون فقرات از نمونه قالب های آماده پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ارائه های کلاسی هست که کاملا قابل ویرایش می باشد.
27 نمایش
5.0
25,000 تومان
قالب پاورپوینت روانپزشکی
aseman
aseman
قالب پاورپوینت روانپزشکی از نمونه قالب های آماده پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ارائه های کلاسی هست که کاملا قابل ویرایش می باشد.
35 نمایش
5.0
25,000 تومان
قالب پاورپوینت حجامت
aseman
aseman
قالب پاورپوینت حجامت از نمونه قالب های آماده پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ارائه های کلاسی هست که کاملا قابل ویرایش می باشد.
32 نمایش
5.0
25,000 تومان
قالب پاورپوینت بینایی سنجی
aseman
aseman
قالب پاورپوینت بینایی سنجی از نمونه قالب های آماده پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ارائه های کلاسی هست که کاملا قابل ویرایش می باشد.
30 نمایش
5.0
25,000 تومان
قالب پاورپوینت پرستاری
aseman
aseman
قالب پاورپوینت پرستاری از نمونه قالب های آماده پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ارائه های کلاسی هست که کاملا قابل ویرایش می باشد.
32 نمایش
1
25,000 تومان
قالب پاورپوینت سلول
aseman
aseman
قالب پاورپوینت سلول از نمونه قالب های آماده پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ارائه های کلاسی هست که کاملا قابل ویرایش می باشد.
32 نمایش
5.0
25,000 تومان