شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بر اساس قیمت
تومان
تومان
فروشنده محصول
دسته بندی محصولات
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
برچسب محصولات
بر اساس مدال
طرح درس معرفی هزار (ریاضی سوم دبستان)
aseman
aseman
اهداف کلی آشنایی فراگیران با عدد هزار اهداف رفتاری o از بسته های صد تایی بسته هزار تایی درست کنند o بتوانند عدد هزار را در جدول ارزش مکانی قرار دهند o مفهوم عدد هزار را بشناسند عدد هزار را بشناسد. 🔸🔸🔸 برای دانلود طرح درس معرفی هزار (ریاضی سوم دبستان) میتوانید بعد از پرداخت [...]
158 نمایش
5.0
10,000 تومان