شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 همراه با جواب
33% تخفیف
موسی صالحی
موسی صالحی
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 یک گزارش کامل همراه با پاسخ سوالات و خواسته ها است که به بررسی آزمایشات سقوط آزاد، حرکت پرتابی بررسی قانون هوک در فنرها، بررسی حرکت نوسانی در آونگ ساده، اثر ژول، تعیین ضریب انبساط خطی جامدات، بررسی قوانین گاز کامل و... پرداخته شده است.
467 نمایش
5.0
8,000 تومان