شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

ساخت ماشین حساب ساده با پایتون !
شناسه پست: 23125
بازدید: 562

آموزش ساخت ماشین حساب ساده با پایتون

 

چطور یک ماشین حساب ساده با پایتون بسازیم؟

قطعاتی که برای نوشتن یک ماشین حساب ساده با پایتون لازم دارید:

۱. ورودی کاربر: برای دریافت عدد از کاربر از تابع input() استفاده می‌کنیم.

۲. تابع‌های محاسباتی: برای افزایش قابلیت‌های ماشین حساب، توابع محاسباتی از جمله جمع (+)، تفریق (-)، ضرب (×) و تقسیم (/) پیاده‌سازی می‌شوند.

۳. متغیر‌ها: برای نگه‌داری نتایج ورودی های کاربر، از متغیرها استفاده می‌کنیم.

 

کد ساخت ماشین حساب ساده با پایتون

حالا کد ماشین حساب ساده را با استفاده از این قطعات می‌توان به صورت زیر پیاده‌سازی کرد:

# ماشین حساب ساده در پایتون

# تابع input() برای گرفتن ورودی از کاربر استفاده می‌شود.
num1 = input(“Enter a number: “)
num2 = input(“Enter another number: “)

# تبدیل ورودی ها به نوع Decimal جهت انجام محاسبات اعشاری
num1_float = float(num1)
num2_float = float(num2)

# نمایش حاصل محاسبات به کاربر
print(“Sum: “, num1_float + num2_float)
print(“Difference: “, num1_float – num2_float)
print(“Product: “, num1_float * num2_float)
print(“Division: “, num1_float / num2_float)

این کد دو عدد را از کاربر دریافت کرده و از عملکردهای جمع (+)، تفریق (-)، ضرب (×) و تقسیم (/) استفاده می‌کند. همچنین بهتر است در مقدار ورودی‌های کاربر، نوع داده عددی به کار رفته باشد (مانند ۱۲۳، ۴۵.۵۶ و …) و نه رشته (مانند “۱۲۳”، “۴۵.۵۶” و …)، بنابراین در کد بالا، از تابع float() برای تبدیل رشته‌ها به اعداد اعشاری استفاده شده است.

نویسنده