شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بر اساس قیمت
تومان
تومان
فروشنده محصول
دسته بندی محصولات
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
برچسب محصولات
بر اساس مدال
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم روان خوانی (دونقاش و نیایش)
12% تخفیف
امیر سلیمانی
امیر سلیمانی
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم روان خوانی (دونقاش و نیایش) این درسنامه شامل معنی لغات روان خوانی (دونقاش)، ومعنی ابیات نیایش و دانش های زبانی و ادبی آنها و تاریخ ادبیات( دکتر شریعتی) ویژه ورود به مدارس نمونه و تیزهوشان است.”
69 نمایش
5.0
قیمت اصلی 17,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000 تومان است.
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم درس 16 (آرزو)
7% تخفیف
امیر سلیمانی
امیر سلیمانی
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم درس 16 (آرزو) این درسنامه شامل متن کامل درس شانزدهم (آرزو)، معنی لغات و جملات دشوار درس و دانشهای زبانی و ادبی آنها و تاریخ ادبیات( ویکتورهوگو) شرح واژگان ساده و غیر ساده و پاسخ سولات بخش نوشتن، ویژه ورود به مدارس نمونه و تیزهوشان است.”
75 نمایش
5.0
قیمت اصلی 30,000 تومان بود.قیمت فعلی 28,000 تومان است.
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم درس 14 (پیدای پنهان)
8% تخفیف
امیر سلیمانی
امیر سلیمانی
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم درس 14 (پیدای پنهان) این درسنامه شامل متن کامل درس چهاردهم (پیدای پنهان و شعر خوانی)، معنی ابیات و لغات و جملات دشوار درس و دانشهای زبانی و ادبی آنها و تاریخ ادبیات (شیخ محمود شبستری، علامه مجلسی، بابا طاهر همدانی) ویژه ورود به مدارس نموه و [...]
71 نمایش
5.0
قیمت اصلی 30,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,500 تومان است.
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم درس دهم (آرشی دیگر)
5% تخفیف
امیر سلیمانی
امیر سلیمانی
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم درس دهم (آرشی دیگر) این درسنامه شامل متن کامل درس (آرشی دیگر ، حکایت نیک رایان) ،معنی لغات دشوار درس،معنی ابیات و دانش های زبانی و ادبی هر بیت، توضیح کامل تلمیح به همراه زندگی نامه عبدالرحمان جامی، ویژه ورود به مدارس نمونه و تیزهوشان است.”
48 نمایش
5.0
قیمت اصلی 30,000 تومان بود.قیمت فعلی 28,500 تومان است.
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم درس نهم (راز موفقیت)
7% تخفیف
امیر سلیمانی
امیر سلیمانی
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم درس نهم (راز موفقیت) این درسنامه شامل متن کامل درس،معنی لغات دشوار درس، معنی ابیات، دانش های زبانی و ادبی، ویژه ورود به مدارس نمونه و تیزهوشان است.”
58 نمایش
5.0
قیمت اصلی 30,000 تومان بود.قیمت فعلی 28,000 تومان است.
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم درس هشتم (همزیستی با مام میهن و شعرخوانی)
7% تخفیف
امیر سلیمانی
امیر سلیمانی
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم درس هشتم (همزیستی با مام میهن و شعرخوانی) این درسنامه شامل متن کامل درس هشتم (همزیستی با مام میهن و شعر خوانی)، معنی ابیات و لغات و جملات دشوار درس و دانشهای زبانی و ادبی آنها و تاریخ ادبیات( دکتر اکبری شلدره) ویژه ورود به مدارس نمونه و تیزهوشان [...]
61 نمایش
5.0
قیمت اصلی 30,000 تومان بود.قیمت فعلی 28,000 تومان است.
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم درس هفتم (پرتو امید)
10% تخفیف
امیر سلیمانی
امیر سلیمانی
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم درس هفتم (پرتو امید) این درسنامه شامل متن کامل درس (پرتو امید)،معنی لغات دشوار درس،معنی تک تک ابیات، دانش های زبانی و ادبی ، شرح کامل تخلّص، پاسخ سوالات خودارزیابی و نوشتن به همراه زندگی نامه بهاء الدین خرمشاهی و حافظ، ویژه ورود به مدارس نمونه و [...]
53 نمایش
5.0
قیمت اصلی 31,000 تومان بود.قیمت فعلی 28,000 تومان است.
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم درس چهارم (همنشین و روانخوانی)
7% تخفیف
امیر سلیمانی
امیر سلیمانی
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم درس چهارم (همنشین و روانخوانی) این درسنامه شامل متن کامل درس 4 و روانخوانی ، معنی لغات دشوار درس، معنی ابیات ، دانش های زبانی و ادبی، شرح صفات برتر و برترین،  پاسخ سؤالات خودارزیابی و نوشتن به همراه زندگی نامه سعدی و سنایی و هلن کلر، ویژه ورود به [...]
62 نمایش
5.0
قیمت اصلی 30,000 تومان بود.قیمت فعلی 28,000 تومان است.
پاورپوینت درسنامه زمان های فعل (فارسی نهم)
12% تخفیف
امیر سلیمانی
امیر سلیمانی
پاورپوینت درسنامه زمان های فعل (فارسی نهم) این درسنامه شامل شرح کامل انواع فعل های ماضی ، مضارع و  فعل مستقبل می باشد
44 نمایش
5.0
قیمت اصلی 25,000 تومان بود.قیمت فعلی 22,000 تومان است.
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم درس سوم (مثل آیینه، کار و شایستگی)
7% تخفیف
امیر سلیمانی
امیر سلیمانی
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم درس سوم (مثل آیینه، کار و شایستگی) شامل معنی لغات دشوار درس3  معنی ابیات ، دانش های زبانی و ادبی، تاریخ ادبیات (بیدل دهلوی، نظامی ، پروین اعتصامی، مرزبان نامه)، شرح حکایت باغبان نیک اندیش .
45 نمایش
5.0
قیمت اصلی 30,000 تومان بود.قیمت فعلی 28,000 تومان است.
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم درس دوم (عجایب صنع حق تعالی)
7% تخفیف
امیر سلیمانی
امیر سلیمانی
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم درس دوم (عجایب صنع حق تعالی) این درسنامه شامل معنی لغات و جملات دشوار درس 2 (عجایب صنع حق تعالی  به همراه  توضیح کامل دانش های ادبی و زبانی(وابسته های گروه اسمی) ویژه ورود به مدارس خاص است.
57 نمایش
5.0
قیمت اصلی 28,000 تومان بود.قیمت فعلی 26,000 تومان است.
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم درس اول
7% تخفیف
امیر سلیمانی
امیر سلیمانی
پاورپوینت درسنامه فارسی نهم درس اول این درسنامه شامل معنی لغات دشوار درس و معنی تک تک ابیات به همراه  توضیح کامل دانش های ادبی و زبانی آنها  ویژه ورود به مدارس خاص است.
53 نمایش
5.0
قیمت اصلی 30,000 تومان بود.قیمت فعلی 28,000 تومان است.