شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بر اساس قیمت
تومان
تومان
فروشنده محصول
دسته بندی محصولات
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
برچسب محصولات
بر اساس مدال
پکیج کامل نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه
51% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) از قطر 10.3 تا 2032 میلیمتر  ( 1/8 تا 80 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل سی و هفت فایل DWG که محتویات آن شامل 707 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
772 نمایش
5.0
قیمت اصلی 1,414,000 تومان بود.قیمت فعلی 695,000 تومان است.
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر 76 و 80 اینچ)
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) از قطر 1930 تا 2032 میلیمتر ( 76 و 80 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل سه فایل DWG که محتویات آن شامل 63 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
540 نمایش
5.0
126,000 تومان
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر 64 تا 72 اینچ)
45% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) از قطر 1626 تا 1829 میلیمتر ( 64 تا 72 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل سه فایل DWG که محتویات آن شامل 87 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
512 نمایش
5.0
قیمت اصلی 174,000 تومان بود.قیمت فعلی 96,000 تومان است.
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر ۵۲ تا ۶۰ اینچ)
42% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) از قطر 1321 تا 1524 میلیمتر ( 52 تا 60 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل سه فایل DWG که محتویات آن شامل 78 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
767 نمایش
5.0
قیمت اصلی 156,000 تومان بود.قیمت فعلی 91,000 تومان است.
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر 44 تا 48 اینچ)
37% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) از قطر 1118 تا 1219 میلیمتر ( 44 تا 48 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل سه فایل DWG که دارای 70 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
505 نمایش
5.0
قیمت اصلی 140,000 تومان بود.قیمت فعلی 88,000 تومان است.
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر 38 تا 42 اینچ)
37% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) از قطر 965 تا 1067 میلیمتر ( 38 تا 42 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل سه فایل DWG که دارای 67 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
519 نمایش
5.0
قیمت اصلی 134,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,000 تومان است.
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر 32 تا 36 اینچ)
35% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) از قطر 813 تا 914 میلیمتر ( 32 تا 36 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل سه فایل DWG که دارای 62 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
517 نمایش
5.0
قیمت اصلی 124,000 تومان بود.قیمت فعلی 81,000 تومان است.
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر 26 تا 30 اینچ)
27% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) از قطر 660 تا 762 میلیمتر ( 26 تا 30 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل سه فایل DWG که دارای 54 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
411 نمایش
5.0
قیمت اصلی 108,000 تومان بود.قیمت فعلی 79,000 تومان است.
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر 20 تا 24 اینچ)
25% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) قطر 508 تا 610 میلیمتر ( 20 تا 24 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل سه فایل DWG که دارای 52 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
660 نمایش
5.0
قیمت اصلی 104,000 تومان بود.قیمت فعلی 78,000 تومان است.
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر 16 و 18 اینچ)
30% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) قطر 406.4 و 457 میلیمتر ( 16 و 18 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل دو فایل DWG که دارای 35 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
471 نمایش
5.0
قیمت اصلی 70,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر 12 و 14 اینچ)
21% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) قطر 323.8 و 355.6 میلیمتر ( 12 و 14 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل دو فایل DWG که دارای 31 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
504 نمایش
5.0
قیمت اصلی 62,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر 6 تا 10 اینچ)
32% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) از قطر 168.3 الی 273 میلیمتر ( 6 تا 8 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل سه فایل DWG که دارای 36 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
487 نمایش
5.0
قیمت اصلی 72,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.