شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بر اساس قیمت
تومان
تومان
فروشنده محصول
دسته بندی محصولات
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
برچسب محصولات
بر اساس مدال
پکیج کامل نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه
51% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) از قطر 10.3 تا 2032 میلیمتر  ( 1/8 تا 80 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل سی و هفت فایل DWG که محتویات آن شامل 707 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
519 نمایش
5.0
695,000 تومان
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر 76 و 80 اینچ)
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) از قطر 1930 تا 2032 میلیمتر ( 76 و 80 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل سه فایل DWG که محتویات آن شامل 63 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
420 نمایش
5.0
126,000 تومان
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر 64 تا 72 اینچ)
45% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) از قطر 1626 تا 1829 میلیمتر ( 64 تا 72 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل سه فایل DWG که محتویات آن شامل 87 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
386 نمایش
5.0
96,000 تومان
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر ۵۲ تا ۶۰ اینچ)
42% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) از قطر 1321 تا 1524 میلیمتر ( 52 تا 60 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل سه فایل DWG که محتویات آن شامل 78 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
532 نمایش
5.0
91,000 تومان
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر 44 تا 48 اینچ)
37% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) از قطر 1118 تا 1219 میلیمتر ( 44 تا 48 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل سه فایل DWG که دارای 70 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
315 نمایش
5.0
88,000 تومان
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر 38 تا 42 اینچ)
37% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) از قطر 965 تا 1067 میلیمتر ( 38 تا 42 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل سه فایل DWG که دارای 67 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
290 نمایش
5.0
85,000 تومان
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر 32 تا 36 اینچ)
35% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) از قطر 813 تا 914 میلیمتر ( 32 تا 36 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل سه فایل DWG که دارای 62 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
339 نمایش
5.0
81,000 تومان
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر 26 تا 30 اینچ)
27% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) از قطر 660 تا 762 میلیمتر ( 26 تا 30 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل سه فایل DWG که دارای 54 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
275 نمایش
5.0
79,000 تومان
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر 20 تا 24 اینچ)
25% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) قطر 508 تا 610 میلیمتر ( 20 تا 24 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل سه فایل DWG که دارای 52 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
281 نمایش
5.0
78,000 تومان
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر 16 و 18 اینچ)
30% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) قطر 406.4 و 457 میلیمتر ( 16 و 18 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل دو فایل DWG که دارای 35 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
304 نمایش
5.0
49,000 تومان
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر 12 و 14 اینچ)
21% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) قطر 323.8 و 355.6 میلیمتر ( 12 و 14 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل دو فایل DWG که دارای 31 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
358 نمایش
5.0
49,000 تومان
نقشه شابلون سه راهی و لوله به لوله 90 درجه (قطر 6 تا 10 اینچ)
32% تخفیف
علی ترکمند
علی ترکمند
نقشه شابلون سه راهی ها (Tees) و لوله به لوله 90 درجه (شلواری) از قطر 168.3 الی 273 میلیمتر ( 6 تا 8 اینچ ) همراه با راهنمای برش شابلون شامل سه فایل DWG که دارای 36 الگو (Tees) شلواره 90 درجه میباشد.
300 نمایش
5.0
49,000 تومان