شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله
بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله

بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
134 نمایش
20,000 تومان

پیشینه تحقیق بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای

 

دانلود تحقیق بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری

در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه پیشینه تحقیق بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای می‌پردازیم که در قالب 130 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله

چکیده بررسی مقایسه ای روشهای

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ایمی باشد.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسیون شطرنججمهوری اسلامی ایران می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 200 نفر شطرنجباز (100 نفر شطرنجباز حرفه ای و 100 نفر شطرنجباز غیر حرفه ای) استان های تهران و گیلان و مازندران است.

ملاک تشخیصی برای شطرنجبازان حرفه ای از غیر حرفه ای داشتن درجه بین المللی بیشتر از 1800است. لازم به ذکر است که حجم نمونه بر اساس نمونه گیری به روش تصادفی ساده به تعداد 306 نفر انتخاب شدند و افراد به پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (2005)، تابآوری کانر و دیویدسون (2003)، راهبردهایحل­مسئله كسيدي و لانگ (1996) پاسخ دادند.

داده های حاصل با آزمون t گروه های مستقل، آزمون V کریمر، تحلیل رگرسیون چند متغیره با نرم افزار 21spss تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد بین سبک های یادگیری شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای با توجه به جنسیت، گروههای سنی، سابقه و تحصیلات تفاوت وجود دارد.بین تاب آوری شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای با توجه به جنسیت، گروه های سنی، سابقه و تحصیلات آنان تفاوت وجود ندارد. بین مهارت های حل مسئله شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای با توجه به جنسیت، گروههای سنی، سابقه و تحصیلات آنان تفاوت وجود دارد.

همچنین بین سبک های یادگیری با تاب آوری و مهارت های حل مسئله رابطه وجود دارد. بین سبک های یادگیری و مهارت های حل مسئله رابطه وجود ندارد. در یک نتیجه گیری کلی باید گفت که سبک های یادگیری و داشتن مهارت ها در حل مسئله به وسیله بسیاری از صاحبنظران به عنوان یکی از عوامل موفقیت در تحصیلات عالی معرفی شده اند. اگرچه عموماً چنان تلقی می شود که افراد می توانند با آگاهی از سبک های یادگیری و افزایش تاب آوری خود موفقیت بیشتری در زندگی کاری بدست آورند.

واژگان کلیدی:سبک های یادگیری،تاب آوری، مهارت های حل مسئله ، شطرنجبازان.

1-1-مقدمه

زندگی پیچیده بشر امروزی محصول هزاران سال مبارزه برای زنده ماندن و زندگی بهتر بوده است . به عبارت دیگر پیچیدگی های زندگی بشر امروزی محصول هزاران سال تکامل است.انسان اولیه اکتسابات خود را از طریق انتقال به نسل های بعدی حفظ کرده و این چرخه تا به امروز تکرار شده است. ما امروزه وارث گنجینه ی گرانبهایی از دانش و تجربه ی اجداد خود هستیم و با افزودن تجربه خود به آن ، آن را برای آیندگان به ارث خواهیم گذاشت.

بشر برای انتقال دانش و تجربۀ خود نیاز به کشف و ابداع اصولی داشته است که امروزه ما آن را با عنوان تعلیم و تربیت می شناسیم. تعلیم و تربیت در مسیر تحولی خود به دست انسان دچار تغییرات زیادی شده است . به خصوص از زمانی که انسان از لحاظ تفکر و اندیشه به مرحله ای از پختگی رسیده و به ساختن نظریه ها پرداخته است. تا کنون نظریه های زیادی از جانب افراد زیادی مطرح شده است و اغلب آنها صرفاً بر یک جنبه از جوانب متعدد انسان تمرکز داشته اند و از جامع نگری و نظام مندی کمی برخوردار بوده اند.

توجه افراطی به جسم ، تعلیم و تربیت به عنوان آمادگی، تعلیم و تربیت به عنوان شکوفا کردن استعداد، و تربیت به عنوان پرورش یا تشکیل ذهن ، توجه به گذشته و تکرار آن، اهمیت افراطی قائل شدن بر نقش محیط آنچنان که در مکاتب رفتارگرایان مطرح است و مواردی از این قبیل نشان دهنده ی یک سو نگری در امر تعلیم و تربیت می باشد . در طول هزاران سال انسانها تربیت را مترادف با عادت دانسته اند ، یافته های حال از آزمایش های حیوانی را به انسان تعمیم داده اند ، بر آموزش توام با تکرار و تمرین تاکید داشته اند.

در تمام دیدگاههایی که در مکاتب مختلف تا نیمه بیستم ادامه داشته است یادگیری و آموزش را یک فرآیند افزایش دانسته اند ، قائل به یادگیری جزء به جزء بوده اند و اجزا را بصورت جدا از هم معنادار فرض کرده اند . در مقابل این دیدگاهها نظریه های دیگری مطرح شده است که از دو باور عمده نشات می گیرد ؛

1- یکتا بودن و اهمیت خود انسان

2 – واکنش شدید در برابر رویکرد های ماشین نگر و مادی به مطالعه انسان (کاظمی ، 1386). امروزه دیگر از استعاره ماشین برای توصیف انسان کمتر استفاده می شود و انسان به عنوان موجود زنده پیچیده ای در نظر گرفته می شود که از الگوهای پیچیده ای پیروی می کند.

فهرست بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله

چكيده فارسی

فصل اول: کلیات پژوهش

 • 1-1-مقدمه
 • 1-2-بيان مساله
 • 1-3-اهميت و ضرورت پژوهش
 • 1-4-اهداف پژوهش
 • 1-5-سوالهای پژوهش
 • 1-6- فرضیه های پژوهش
 • 1-7- تعریف متغیرها، پیش فرضها و اصطلاحات تحقیق

فصل دوم:ادبيات و پیشینه پژوهش

 • 2-1-مقدمه
 • 2-2-تاب آوري
 • 2-3-انواع تاب‌آوری
 • 2-4-محيط يادگيري
 • 2-5-سبك شناختي فرد دریادگیری
 • 2-6-فرهنگ سازماني یادگیری
 • 2-7- درك خودكارآمدي افراد از یادگیری
 • 2-8-رويكردهاي يادگيري
 • 2-9-حل مسأله
 • 2-10- اصول حل مسأله
 • 2-11- فرآیند حل مسأله
 • 2-12-جهت گيري به مسئله
 • 2-13-عوامل شکل دهنده استراتژی در شطرنج
 • 2-14-پیشینه پژوهش
 • 2-14-1-پیشینه پژوهش در ایران
 • 2-14-2-پیشینه پژوهش در خارج

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

 • 3-1-مقدمه
 • 3-2-روش تحقيق
 • 3-3- جامعه آماری
 • 3-4- روش نمونه گیری
 • 3-5-حجم نمونه و ویژگیهای آن
 • 3-6-ابزار پژوهش
 • 3-7-روش های تجزیه تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

 • 4-1-مقدمه
 • 4-2-یافته های توصیفی
 • 4-3-تحلیل مربوط به فرضیه ها

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري

 • 5-1-مقدمه
 • 5-2-بحث و نتيجه گيري
 • 5-3-محدودیتها
 • 5-4-پيشنهادها
 • 5-5-پیشنهادهای کاربردی
 • منابع
 • پيوستها
 • پرسشنامه سبک های حل مساله
 • پرسشنامه تاب آوری
 • پرسشنامه سبک های یادگیری
 • چكيده لاتین

 

فهرست جداول

 • جدول4-1فراوانی و درصد جنسیت
 • جدول 4-2-فراوانی و درصد سن
 • جدول4-3- فراوانی و درصد میزان تحصیلات
 • جدول4-4-فراوانی و درصد سابقه
 • جدول4-5-فراوانی و درصد سطح بازیکنان
 • جدول4-6-فراوانی و درصد سبک یادگیری
 • جدول4-7-شاخص های توصیفی میزان سبکهای یادگیری، حل مساله و تاب آوری
 • جدول4-8- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S) در بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
 • جدول4-9-جدول تقاطعی بین سبک های یادگیری و حرفه ای و غیر حرفه ای بودن با توجه جنسیت
 • جدول4-10-نتیجه آزمون سوال اول بر اساس شاخص خی دو
 • جدول4-11-جدول تقاطعی بین سبک های یادگیری و حرفه ای و غیر حرفه ای بودن با توجه سن
 • جدول4-12-نتیجه آزمون سوال اول بر اساس شاخص خی دو
 • جدول4-13-جدول تقاطعی بین سبک های یادگیری و حرفه ای و غیر حرفه ای بودن با توجه سابقه
 • جدول 4-14- نتیجه آزمون سوال اول بر اساس شاخص خی دو
 • جدول4-15- جدول تقاطعی بین سبک های یادگیری و حرفه ای و غیر حرفه ای بودن با توجه تحصیلات
 • جدول4-16- نتیجه آزمون سوال اول بر اساس شاخص خی دو
 • جدول4-17- آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری
 • جدول4-18- شاخص های آزمون یومن ویتنی در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری
 • جدول4-19- آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی در بررسی جنسیت و تاب آوری
 • جدول4-20- شاخص های آزمون یومن ویتنی در بررسی جنسیت و تاب آوری
 • جدول4-21- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری
 • جدول4-22- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری
 • جدول4-23- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سن و تاب آوری
 • جدول4-24- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سن و تاب آوری
 • جدول4-25- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری
 • جدول4-26- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری
 • جدول4-27- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سابقه و تاب آوری
 • جدول4-28- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سابقه و تاب آوری
 • جدول4-29- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری
 • جدول4-30- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری
 • جدول4-31- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی تحصیلات و تاب آوری
 • جدول4-32- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سابقه و تاب آوری
 • جدول4-33- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله
 • جدول4-34- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله
 • جدول4-35- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی جنسیت و حل مساله
 • جدول4-36- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی جنسیت و حل مساله
 • جدول4-37- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله
 • جدول4-38- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله
 • جدول4-39-آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سن و حل مساله
 • جدول4-40- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سن و حل مساله
 • جدول4-41- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله
 • جدول 4-42- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله
 • جدول4-43- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سابقه و حل مساله
 • جدول4-44- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سن و حل مساله
 • جدول4-45- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله
 • جدول4-46- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله
 • جدول4-47- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی تحصیلات و حل مساله
 • جدول4-48- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی تحصیلات و حل مساله
 • جدول 4-49– آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سبک های یادگیری و تاب آوری
 • جدول4-50- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سبکهای یادگیری و تاب آوری
 • جدول4-51- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سبکهای یادگیری و حل مساله
 • جدول4-52- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سبکهای یادگیری و حل مساله
 • جدول4-53- نتایج آزمون اسپیرمن در بررسی رابطه تاب آوری و حل مساله

 

🔸🔸🔸

شامل 130 صفحه word قابل ویرایش

برای دانلود تحقیق بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای میتوانید بعد از پرداخت آنلاین بلافاصله دانلود کنید

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.

به ازای هر فروش این محصول 4,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

برای مشاهده لینک اشتراک گذاری مختص شما، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

134 نمایش
20,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 130 صفحه
اندازه: 346 کیلوبایت
فرمت: doc
زبان: فارسی
به روز شده در:

به ازای هر فروش این محصول 4,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

سایر محصولات adv Other Products

دانلود pdf کتاب نیاز سنجی اطلاعات (محمود بابائی)
adv
adv
دانلود pdf کتاب نیاز سنجی اطلاعات در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه کتاب نیاز سنجی اطلاعات محمود بابائی می‌پردازیم که در قالب 218 صفحه با فرمت pdf آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد. دانلود کتاب نیاز سنجی اطلاعات (محمود بابائی) به صورت فایل پی دی [...]
163 نمایش
5.0
20,000 تومان
پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی ppt + pdf
adv
adv
دانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی می‌پردازیم که در قالب 42 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش با فرمت ppt و 61 صفحه فایل pdf آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد. دانلود پاورپوینت بسته [...]
186 نمایش
5.0
15,000 تومان
آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری
adv
adv
دانلود تحقیق سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری (ارزیابی ریسک عقب زدگی به روش ماتریس اندرکنش و اندیس آسیب پذیری) می‌پردازیم که در قالب 21 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc آماده شده و [...]
168 نمایش
5.0
15,000 تومان
دانلود فایل اصطلاح نامه روانشناسی بصورت ورد word
adv
adv
دانلود اصطلاح نامه روانشناسی بصورت فایل ورد word تعداد صفحات 167 در زیر بخش هایی از فایل را مشاهده میفرمایید:   دانلود فایل اصطلاح نامه روانشناسی در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه فایل ورد word اصطلاح نامه روانشناسی می‌پردازیم که در قالب 167 صفحه word قابل ویرایش [...]
138 نمایش
5.0
30,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

معرفی تست های رفتاری جهت شناسایی اعتیاد به اینترنت
صمد جوادی
صمد جوادی
دانلود pdf معرفی تست های رفتاری جهت شناسایی اعتیاد به اینترنت به صورت فایل پی دی اف 5 صفحه دانلود pdf معرفی تست های رفتاری جهت شناسایی اعتیاد به اینترنت اینترنت به عنوان ابزاری نو در دهه شصت توسط ایالات متحده جهت اهداف نظامی بکار گرفته شد، اما دیری نگذشت که بطور معجزه آسایی [...]
27 نمایش
5.0
18,000 تومان
نمونه مصاحبه بالینی وسواس فکری عملی + دو نمونه گزارش کار
فایلمس دات کام
فایلمس دات کام ما اولین نیستیم ولی اومدیم که بهترین باشیم | اولویت ما، کیفیت و رضایت کاربران ماست
📌 فایلمس برای این محصول فروشنده می پذیرد 📌 در صورت تمایل به پشتیبانی سایت پیام دهید         نمونه مصاحبه بالینی وسواس فکری عملی + دو نمونه گزارش کار نمونه دوم مصاحبه وسواس شرح حال اطلاعات شناسایی کننده: (Indentifig information) شکایت عمده(Chief complaint) [...]
62 نمایش
5.0
رایگان
رساله تحقیق درباره مرکز اسکان معتادان
وحید عباسی بانی
وحید عباسی بانی مقاله، رساله، تحقیق و گزارش رشته های عمران و معماری
رساله تحقیق درباره مرکز اسکان معتادان شامل 125 صفحه به صورت فایل ورد word    توضیحات رساله تحقیق درباره مرکز اسکان معتادان مرکز اسکان معتادان آسایشگاه ها خدماتی را برای افرادی در سنین مختلف از بچه تا بزرگسال فراهم میکنند.در حال حاضر در بریتانیا افراد زیادی در آسایشگاه [...]
79 نمایش
5.0
190,000 تومان
دانلود pdf جزوه آزمون های روانشناختی
29% تخفیف
عرفان قیصری
عرفان قیصری سلام ممنون از اینکه فروشگاه ما را انتخاب کردید سعی داریم کاربردی ترین و بروزترین فایل های روانشناسی رو با کمترین قیمت در این جا با شما به اشتراک بزاریم. تا در کمترین زمان بالاترین یادگیری را داشته باشید زیرا که شما لایق بهترین ها هستید. لطفا با پیشنهاد و انتقادات خود به ما کنید. با تشکر
دانلود pdf جزوه آزمون های روانشناختی در این مطلب از وبسایت فایلمس به ارائه جزوه آزمون های روانشناختی (وکسلر ام سی ام ای ام ام پی ای کوهات و فرافکن) میپردازیم که در قالب 60 صفحه با فرمت pdf آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.   دانلود pdf جزوه […]
31 نمایش
5.0
25,000 تومان
22211 شناسه محصول
134 نمایش