شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله
بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله

بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
254 نمایش
20,000 تومان

پیشینه تحقیق بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای

 

دانلود تحقیق بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری

در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه پیشینه تحقیق بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای می‌پردازیم که در قالب 130 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله

چکیده بررسی مقایسه ای روشهای

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ایمی باشد.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسیون شطرنججمهوری اسلامی ایران می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 200 نفر شطرنجباز (100 نفر شطرنجباز حرفه ای و 100 نفر شطرنجباز غیر حرفه ای) استان های تهران و گیلان و مازندران است.

ملاک تشخیصی برای شطرنجبازان حرفه ای از غیر حرفه ای داشتن درجه بین المللی بیشتر از 1800است. لازم به ذکر است که حجم نمونه بر اساس نمونه گیری به روش تصادفی ساده به تعداد 306 نفر انتخاب شدند و افراد به پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (2005)، تابآوری کانر و دیویدسون (2003)، راهبردهایحل­مسئله كسيدي و لانگ (1996) پاسخ دادند.

داده های حاصل با آزمون t گروه های مستقل، آزمون V کریمر، تحلیل رگرسیون چند متغیره با نرم افزار 21spss تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد بین سبک های یادگیری شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای با توجه به جنسیت، گروههای سنی، سابقه و تحصیلات تفاوت وجود دارد.بین تاب آوری شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای با توجه به جنسیت، گروه های سنی، سابقه و تحصیلات آنان تفاوت وجود ندارد. بین مهارت های حل مسئله شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای با توجه به جنسیت، گروههای سنی، سابقه و تحصیلات آنان تفاوت وجود دارد.

همچنین بین سبک های یادگیری با تاب آوری و مهارت های حل مسئله رابطه وجود دارد. بین سبک های یادگیری و مهارت های حل مسئله رابطه وجود ندارد. در یک نتیجه گیری کلی باید گفت که سبک های یادگیری و داشتن مهارت ها در حل مسئله به وسیله بسیاری از صاحبنظران به عنوان یکی از عوامل موفقیت در تحصیلات عالی معرفی شده اند. اگرچه عموماً چنان تلقی می شود که افراد می توانند با آگاهی از سبک های یادگیری و افزایش تاب آوری خود موفقیت بیشتری در زندگی کاری بدست آورند.

واژگان کلیدی:سبک های یادگیری،تاب آوری، مهارت های حل مسئله ، شطرنجبازان.

1-1-مقدمه

زندگی پیچیده بشر امروزی محصول هزاران سال مبارزه برای زنده ماندن و زندگی بهتر بوده است . به عبارت دیگر پیچیدگی های زندگی بشر امروزی محصول هزاران سال تکامل است.انسان اولیه اکتسابات خود را از طریق انتقال به نسل های بعدی حفظ کرده و این چرخه تا به امروز تکرار شده است. ما امروزه وارث گنجینه ی گرانبهایی از دانش و تجربه ی اجداد خود هستیم و با افزودن تجربه خود به آن ، آن را برای آیندگان به ارث خواهیم گذاشت.

بشر برای انتقال دانش و تجربۀ خود نیاز به کشف و ابداع اصولی داشته است که امروزه ما آن را با عنوان تعلیم و تربیت می شناسیم. تعلیم و تربیت در مسیر تحولی خود به دست انسان دچار تغییرات زیادی شده است . به خصوص از زمانی که انسان از لحاظ تفکر و اندیشه به مرحله ای از پختگی رسیده و به ساختن نظریه ها پرداخته است. تا کنون نظریه های زیادی از جانب افراد زیادی مطرح شده است و اغلب آنها صرفاً بر یک جنبه از جوانب متعدد انسان تمرکز داشته اند و از جامع نگری و نظام مندی کمی برخوردار بوده اند.

توجه افراطی به جسم ، تعلیم و تربیت به عنوان آمادگی، تعلیم و تربیت به عنوان شکوفا کردن استعداد، و تربیت به عنوان پرورش یا تشکیل ذهن ، توجه به گذشته و تکرار آن، اهمیت افراطی قائل شدن بر نقش محیط آنچنان که در مکاتب رفتارگرایان مطرح است و مواردی از این قبیل نشان دهنده ی یک سو نگری در امر تعلیم و تربیت می باشد . در طول هزاران سال انسانها تربیت را مترادف با عادت دانسته اند ، یافته های حال از آزمایش های حیوانی را به انسان تعمیم داده اند ، بر آموزش توام با تکرار و تمرین تاکید داشته اند.

در تمام دیدگاههایی که در مکاتب مختلف تا نیمه بیستم ادامه داشته است یادگیری و آموزش را یک فرآیند افزایش دانسته اند ، قائل به یادگیری جزء به جزء بوده اند و اجزا را بصورت جدا از هم معنادار فرض کرده اند . در مقابل این دیدگاهها نظریه های دیگری مطرح شده است که از دو باور عمده نشات می گیرد ؛

1- یکتا بودن و اهمیت خود انسان

2 – واکنش شدید در برابر رویکرد های ماشین نگر و مادی به مطالعه انسان (کاظمی ، 1386). امروزه دیگر از استعاره ماشین برای توصیف انسان کمتر استفاده می شود و انسان به عنوان موجود زنده پیچیده ای در نظر گرفته می شود که از الگوهای پیچیده ای پیروی می کند.

فهرست بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله

چكيده فارسی

فصل اول: کلیات پژوهش

 • 1-1-مقدمه
 • 1-2-بيان مساله
 • 1-3-اهميت و ضرورت پژوهش
 • 1-4-اهداف پژوهش
 • 1-5-سوالهای پژوهش
 • 1-6- فرضیه های پژوهش
 • 1-7- تعریف متغیرها، پیش فرضها و اصطلاحات تحقیق

فصل دوم:ادبيات و پیشینه پژوهش

 • 2-1-مقدمه
 • 2-2-تاب آوري
 • 2-3-انواع تاب‌آوری
 • 2-4-محيط يادگيري
 • 2-5-سبك شناختي فرد دریادگیری
 • 2-6-فرهنگ سازماني یادگیری
 • 2-7- درك خودكارآمدي افراد از یادگیری
 • 2-8-رويكردهاي يادگيري
 • 2-9-حل مسأله
 • 2-10- اصول حل مسأله
 • 2-11- فرآیند حل مسأله
 • 2-12-جهت گيري به مسئله
 • 2-13-عوامل شکل دهنده استراتژی در شطرنج
 • 2-14-پیشینه پژوهش
 • 2-14-1-پیشینه پژوهش در ایران
 • 2-14-2-پیشینه پژوهش در خارج

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

 • 3-1-مقدمه
 • 3-2-روش تحقيق
 • 3-3- جامعه آماری
 • 3-4- روش نمونه گیری
 • 3-5-حجم نمونه و ویژگیهای آن
 • 3-6-ابزار پژوهش
 • 3-7-روش های تجزیه تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

 • 4-1-مقدمه
 • 4-2-یافته های توصیفی
 • 4-3-تحلیل مربوط به فرضیه ها

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري

 • 5-1-مقدمه
 • 5-2-بحث و نتيجه گيري
 • 5-3-محدودیتها
 • 5-4-پيشنهادها
 • 5-5-پیشنهادهای کاربردی
 • منابع
 • پيوستها
 • پرسشنامه سبک های حل مساله
 • پرسشنامه تاب آوری
 • پرسشنامه سبک های یادگیری
 • چكيده لاتین

 

فهرست جداول

 • جدول4-1فراوانی و درصد جنسیت
 • جدول 4-2-فراوانی و درصد سن
 • جدول4-3- فراوانی و درصد میزان تحصیلات
 • جدول4-4-فراوانی و درصد سابقه
 • جدول4-5-فراوانی و درصد سطح بازیکنان
 • جدول4-6-فراوانی و درصد سبک یادگیری
 • جدول4-7-شاخص های توصیفی میزان سبکهای یادگیری، حل مساله و تاب آوری
 • جدول4-8- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S) در بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
 • جدول4-9-جدول تقاطعی بین سبک های یادگیری و حرفه ای و غیر حرفه ای بودن با توجه جنسیت
 • جدول4-10-نتیجه آزمون سوال اول بر اساس شاخص خی دو
 • جدول4-11-جدول تقاطعی بین سبک های یادگیری و حرفه ای و غیر حرفه ای بودن با توجه سن
 • جدول4-12-نتیجه آزمون سوال اول بر اساس شاخص خی دو
 • جدول4-13-جدول تقاطعی بین سبک های یادگیری و حرفه ای و غیر حرفه ای بودن با توجه سابقه
 • جدول 4-14- نتیجه آزمون سوال اول بر اساس شاخص خی دو
 • جدول4-15- جدول تقاطعی بین سبک های یادگیری و حرفه ای و غیر حرفه ای بودن با توجه تحصیلات
 • جدول4-16- نتیجه آزمون سوال اول بر اساس شاخص خی دو
 • جدول4-17- آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری
 • جدول4-18- شاخص های آزمون یومن ویتنی در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری
 • جدول4-19- آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی در بررسی جنسیت و تاب آوری
 • جدول4-20- شاخص های آزمون یومن ویتنی در بررسی جنسیت و تاب آوری
 • جدول4-21- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری
 • جدول4-22- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری
 • جدول4-23- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سن و تاب آوری
 • جدول4-24- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سن و تاب آوری
 • جدول4-25- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری
 • جدول4-26- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری
 • جدول4-27- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سابقه و تاب آوری
 • جدول4-28- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سابقه و تاب آوری
 • جدول4-29- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری
 • جدول4-30- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری
 • جدول4-31- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی تحصیلات و تاب آوری
 • جدول4-32- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سابقه و تاب آوری
 • جدول4-33- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله
 • جدول4-34- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله
 • جدول4-35- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی جنسیت و حل مساله
 • جدول4-36- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی جنسیت و حل مساله
 • جدول4-37- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله
 • جدول4-38- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله
 • جدول4-39-آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سن و حل مساله
 • جدول4-40- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سن و حل مساله
 • جدول4-41- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله
 • جدول 4-42- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله
 • جدول4-43- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سابقه و حل مساله
 • جدول4-44- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سن و حل مساله
 • جدول4-45- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله
 • جدول4-46- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله
 • جدول4-47- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی تحصیلات و حل مساله
 • جدول4-48- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی تحصیلات و حل مساله
 • جدول 4-49– آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سبک های یادگیری و تاب آوری
 • جدول4-50- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سبکهای یادگیری و تاب آوری
 • جدول4-51- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سبکهای یادگیری و حل مساله
 • جدول4-52- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سبکهای یادگیری و حل مساله
 • جدول4-53- نتایج آزمون اسپیرمن در بررسی رابطه تاب آوری و حل مساله

 

🔸🔸🔸

شامل 130 صفحه word قابل ویرایش

برای دانلود تحقیق بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای میتوانید بعد از پرداخت آنلاین بلافاصله دانلود کنید

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.

به ازای هر فروش این محصول 4,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

برای مشاهده لینک اشتراک گذاری مختص شما، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

254 نمایش
20,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 130 صفحه
اندازه: 346 کیلوبایت
فرمت: doc
زبان: فارسی
به روز شده در:

به ازای هر فروش این محصول 4,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

سایر محصولات adv Other Products

تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری
adv
adv
دانلود مقاله تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 145     در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای چکیده [...]
109 نمایش
1
50,000 تومان
تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری
adv
adv
دانلود فایل تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 106   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت [...]
95 نمایش
5.0
50,000 تومان
تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان
adv
adv
دانلود فایل با موضوع: تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 171   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: بخشی از متن تعیین رابطه صفات شخصیت، [...]
102 نمایش
5.0
50,000 تومان
پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی دانش آموزان دبیرستانهای شهر سیرجان
adv
adv
دانلود فایل با موضوع: پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی دانش آموزان دبیرستانهای شهر سیرجان فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 142   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری [...]
132 نمایش
5.0
50,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

Pdf اختلالات شخصیت در DSM-5
53% تخفیف
مرضیه خضری نژاد
مرضیه خضری نژاد معلم ، (دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی) ارائه کننده انواع پروژه های آماده با فرمت پاورپوینت ،ورد و pdf و طرح درس کتب ابتدایی
دانلود Pdf اختلالات شخصیت در DSM-5 Pdf آماده اختلالات شخصیت در DSM-5 شامل 69 اسلاید با توضیحات کامل
34 نمایش
5.0
قیمت اصلی 36,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,000 تومان است.
pdf خلاصه روانشناسی تربیتی جان دبلیو سانتراک + قابل سرچ
38% تخفیف
مرضیه خضری نژاد
مرضیه خضری نژاد معلم ، (دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی) ارائه کننده انواع پروژه های آماده با فرمت پاورپوینت ،ورد و pdf و طرح درس کتب ابتدایی
دانلود pdf خلاصه روانشناسی تربیتی جان دبلیو سانتراک + قابل سرچ خلاصه و جمع بندی کامل کتاب جان دبلیو سانتراک + جمع بندی کامل + همراه با سوالات مشخص شده + قابل سرچ
42 نمایش
5.0
قیمت اصلی 56,000 تومان بود.قیمت فعلی 35,000 تومان است.
pdf جزوه کامل روش تدریس تربیت بدنی
84% تخفیف
ابراهیم درویشی
ابراهیم درویشی
دانلود pdf جزوه کامل روش تدریس تربیت بدنی جزوه کامل روش تدریس تربیت بدنی که توسط اساتید جزوه در اختیار شما قرار داده ام و به خوبی از این جزوه سربلند بیرون بیاید
30 نمایش
5.0
قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,500 تومان است.
تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری
adv
adv
دانلود مقاله تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 145     در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای چکیده [...]
109 نمایش
1
50,000 تومان
22211 شناسه محصول
254 نمایش