شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس
بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس

بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
208 نمایش
25,000 تومان

دانلود فایل word بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس

 

دانلود تحقیق بررسی میزان شیوع افسردگی

در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس می‌پردازیم که در قالب 82 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس

بخشی از متن بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی میزان شیوع اختلال افسردگی در بیماران مصروع  می باشد. به همین منظور پژوهش گر با توجه به جنسیت، سطح تحصیلات، سن و وضعیت اقتصادی بیماران میزان افسردگی را در بیماران مصروع برآورد کرده است. روش تحقیق حاضر ارزشیابی، از نوع تحقیقات توصیفی می باشد به این صورت كه گروهی از بيماران مصروع به عنوان گروه مطالعه انتخاب، سپس علائم میزان افسردگی در اين گروه ارزیابی می شود.

جامعه آماري شامل کلیه بیماران مصروع مراجعه کننده در کلینیک های مغز و اعصاب شهر بندرعباس می باشد. با توجه به این که روش پژوهش ارزشیابی است روش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد. در نتیجه به طور در دسترس از بین مراجعه کننده ها 60 نفر به عنوان افراد نمونه(گروه مطالعه) انتخاب شد.ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه افسردگی بک و پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی می باشد. این پرسش نامه حاوی سؤال هایی است که برخی از آن ها در خصوص سن، جنس وضعیت تحصیلی و اقتصادی بیماران می باشد.

در این پرسش نامه وضعیت اقتصادی خانواده ها در 5 سطح دسته بندی شد. که عبارت بودند از خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی بد و بر حسب نگرش بیماران تعیین می شد. و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد در بخش آمار توصیفی به پارامترهای مرکزی و پراکندگی و جدول ها و نمودارها پرداخته و در بخش آمار استنباطی به آزمون فرضیه ها پرداخته شد. برای آزمون فرضیه ها از روش‌ آزمون های ناپارامتریک کروسکال والیس و آزمون پارامتریک  t یک گروهی با استفاده از نرم افزار spss   استفاده شد.

در نهایت نتیجه پژوهش نشان داد، شیوع افسردگی در بیماران مصروع با نرخ جهانی دارای و در سطح آلفای 05/0صدم دارای تفاوت معناداری نیست.هم چنین در این مطالعه،جنسیت، سطح تحصیلات،وضعیت اقتصادی با شیوع افسردگی در بیماران مصروع علایم همبستگی داشت.و با سن  رابطه معناداری مشاهده نشد.

*کلید واژه ها : اختلال افسردگی / شیوع/ بیماری صرع

فصل اول

طرح تحقیق

1-1- مقدمه

بيماري صرع یکی از شايع‌ترين بيماري­های مزمن عصبي است و شیوع آن حدود يك درصد عنوان شده است (کاپلان سادوک، 2003).

صرع بر اثر تخلیه الکتریکی غیر طبیعی بر اثر نورون های بیش از حد تحریک شده با غیر قطبی شدن بعد از سیناپس به وجود می آید، مکانیسم های عامل این غیر قطبی شدن شامل، تغییر هدایت یونی، کاهش مهار عصب رسانه گابا روی تحریک پذیری کورتکس مغز، افزایش تحریک پذیری کورتکس مغز در اثر گلوتامات می باشد (ماریو و مندز، 2005).

صرع یک نشانگان است که در آن تغییرات الکتروفیزیو لوژیک تغییرات ساختمانی و بیو شیمیایی در مغز به ویژه در سیستم لیمبیک، لوب های گیجگاهی و احتمالاً لوب های پیشانی مشاهده می گردد. تغییرات مذکور امکان دارد بر عملکرد هیجانی، رفتاری، شناختی و اجتماعی فرد مصروع اثر بگذارد. اگرچه آسیب شناسی روانی صرع به طور دقیق مشخص نشده است اما نتیجه افزایش اختلالات روان پزشکی در این اختلال نورولوژیک دیده می شود(وینکلز، 2004).

ميزان بروز صرع در سالخوردگان و كودكان بیش از سنین دیگر است و مردان بیشتر از زنان درگیر می­ شوند (آندریول و همکاران ، 2001). مطالعات انجام شده در جمعیت عمومی، شیوع اختلالات روان پزشکی را در مبتلایان به صرع دو برابر بیشتر از غیرمبتلایان عنوان کرده اند(گاتازیز و همکاران ، 2004). شیوع کلی اختلالات روانی را در صرع مزمن 60-50 درصد ذکر کرده­اند. از بین اختلالات روان پزشکی مختلف همراه صرع، حداکثر توجه به افسردگی شده است و اختلالات دیگر کمتر مورد توجه بوده­اند (بینبرگ و همکاران ،2005).

فهرست نقش بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران

چکیده

فصل اول : موضوع پژوهش

 • 1-1- مقدمه
 • 1-2- بیان مسأله
 • 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
 • 1-4- اهداف پژوهش
 • 1-4-1- هدف کلی
 • 1-4-2- اهداف فرعی
 • 1-5- سؤال های پژوهش
 • 1-5-1-سؤال اصلی
 • 1-5-2-سؤال های فرعی
 • 1-6- تعریف واژ ه ها
 • 1-6-1- تعریف مفهومی
 • 1-6-2-تعرریف عملیاتی

فصل دوم: پیشینه ی پژوهش

 • 2-1- مقدمه
 • 2-2- تعریف افسردگی
 • 2-3-علائم و نشانه های اختلالات افسردگی
 • 2-4- همه گیر شناسی اختلالات افسردگی
 • 2-5- انواع افسردگی
 • 2-6- سبب شناسی اختلالات افسردگی
 • 2-6-1- عامل ارث
 • 2-6-2- عوامل زیست شناختی
 • 2-6-3- عوامل روانی – اجتماعی
 • 2-6-4- عوامل شخصیتی
 • 2-6-5- بیماری های جسمی
 • 2-7- افسردگی و وضعیت اجتماعی
 • 2-8- سیمای بالینی افسردگی در بیماران
 • 2-9- صرع
 • 2-10-تعریف صرع
 • 2-11- تعریف حمله های صرع
 • 2-12- انواع حمله های صرع
 • 2-13- تاریخچه بیماری صرع
 • 2-14- سبب شناسی صرع
 • 2-15- آسیب شناسی روانی در صرع
 • 2-16- علل ایجاد صرع
 • 2-17- اختلال افسردگی با صرع
 • 2-17-1- افسردگی قبل از حمله
 • 2-17-2- افسردگی حین حمله
 • 2-17-3- افسردگی بعد از حمله
 • 2-17-4- افسردگی بین حمله
 • 2-18تأثیر اختلال افسردگی بر زندگی افراد مصروع
 • 2-19- آسیب شناسی
 • 2-20- خودکشی در صرع
 • 2-21- پیشینه پژوهش
 • 2-21-1-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
 • 2-21-2-تحقیقات انجام شده در داخل کشور

فصل سوم : روش تحقیق

 3-1-مقدمه

3-2- روش تحقیق

3-3- ابزار پژوهش

3-3-1- پرسش نامه بک و ویژگی های جمعیت شناختی

3-4- متغیرها ی پژوهش

3-5- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: یافته های پژوهش

 • 4-1- مقدمه
 • 4-2- بخش اول توصیف داده ها
 • 4-3- بخش دوم تحلیل داده ها
 • 4-3-1- بررسی آزمون نرمال بودن داده ها
 • 4-3-2- سؤال های تحقیق
 • 4-4- فرضیه های تحقیق
 • 4-4-1- فرضیه اول
 • 4-4-2- فرضیه دوم
 • 4-4-3- فرضیه سوم
 • 4-4-4- فرضیه چهارم

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 • 5-1- مقدمه
 • 5-2- نتایج بخش توصیفی
 • 5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
 • 5-4- محدودیت های پژوهش
 • 5-5- پیشنهاد های پژوهش
 • 5-5-1- پیشنهاد های کاربردی
 • 5-5-2- پیشنهادهایی برای پژوهش گران آینده
 • 5-6-نتیجه گیری نهایی

منابع و مأخذ

 • منابع فارسی
 • منابع غیر فارسی

پیوست ها

 • پیوست الف
 • چکیده انگلیسی

فهرست جداول

 • جدول شماره (4-1): جدول توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی ها در پژوهش حاضر
 • جدول شماره (4-2): جدول توزیع فراوانی سن آزمودنی ها در پژوهش حاضر
 • جدول شماره (4-3): جدول توزیع فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی ها در پژوهش حاضر
 • جدول شماره (4-4): جدول توزیع فراوانی وضعیت تأهل آزمودنی ها در پژوهش حاضر
 • جدول شماره (4-5): جدول توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی آزمودنی ها در پژوهش حاضر
 • جدول شماره (4-6): جدول توزیع فراوانی شروع بیماری آزمودنی ها در پژوهش حاضر
 • جدول شماره (4-7): جدول توزیع فراوانی سابقه بیماری آزمودنی ها در پژوهش حاضر
 • جدول شماره (4-8): جدول توزیع فراوانی سابقه بستری آزمودنی ها در پژوهش حاضر
 • جدول شماره (4-9): جدول توزیع فراوانی سابقه بیماری در خانواده آزمودنی ها در پژوهش حاضر
 • جدول شماره (4-10): جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر افسردگی در پژوهش حاضر
 • جدول شماره (4-11): جدول مربوط به آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها
 • جدول شماره (4-12): جدول آمار توصیفی مربوط به شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به نرخ جهانی داده ها
 • جدول شماره (4-13): جدول میانگین مقدار و انحراف استاندارد شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به جنسیت
 • جدول شماره (4-14): جدول آمار توصیفی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت تحصیلی
 • جدول شماره ( 4-15) : جدول آمار توصیفی مربوط به  آزمون کروسکال و الیس
 • جدول شماره ( 4-16) : جدول آمار توصیفی مربوط به  میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به سن
 • جدول شماره ( 4-17) : جدول آمار توصیفی مربوط به  آزمون کروسکال و الیس
 • جدول شماره ( 4-18) : آمار توصیفی مربوط به  میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت اقتصادی
 • جدول شماره ( 4-19) : جدول آمار توصیفی مربوط به  آزمون کروسکال و الیس

فهرست نمودار

 • نمودار شماره (4-1): نمودار توزیع فراوانی درصدی جنسیت آزمودنی ها در پژوهش حاضر
 • نمودار شماره (4-2): نمودار توزیع فراوانی سن آزمودنی ها در پژوهش حاضر
 • نمودار شماره (4-3): نمودار توزیع فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی ها در پژوهش حاضر
 • نمودار شماره (4-4): نمودار توزیع فراوانی وضعیت تأهل آزمودنی ها در پژوهش حاضر
 • نمودار شماره (4-5): نمودار توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی آزمودنی ها در پژوهش حاضر
 • نمودار شماره (4-6): نمودار توزیع فراوانی شروع بیماری آزمودنی ها در پژوهش حاضر
 • نمودار شماره (4-7): نمودار توزیع فراوانی سابقه قبلی بیماری آزمودنی ها در پژوهش حاضر
 • نمودار شماره (4-8): نمودار توزیع فراوانی سابقه بستری آزمودنی ها در پژوهش حاضر
 • نمودار شماره (4-9): نمودار توزیع فراوانی سابقه بیماری در خانواده آزمودنی ها در پژوهش حاضر
 • نمودار شماره (4-10): نمودار رتبه درصدی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت تحصیلی
 • نمودار شماره (4-11): نمودار رتبه درصدی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به سن آن
 • نمودار شماره (4-12): نمودار رتبه درصدی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت اقتصادی

 

 

🔸🔸🔸

شامل 82 صفحه word قابل ویرایش

برای دانلود تحقیق بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس میتوانید بعد از پرداخت آنلاین بلافاصله دانلود کنید

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.

به ازای هر فروش این محصول 5,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

برای مشاهده لینک اشتراک گذاری مختص شما، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

208 نمایش
25,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 82 صفحه
اندازه: 194 کیلوبایت
فرمت: zip-word
زبان: فارسی
به روز شده در:

به ازای هر فروش این محصول 5,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

سایر محصولات adv Other Products

تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری
adv
adv
دانلود مقاله تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 145     در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای چکیده [...]
72 نمایش
1
50,000 تومان
تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری
adv
adv
دانلود فایل تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 106   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت [...]
58 نمایش
5.0
50,000 تومان
تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان
adv
adv
دانلود فایل با موضوع: تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 171   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: بخشی از متن تعیین رابطه صفات شخصیت، [...]
69 نمایش
5.0
50,000 تومان
پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی دانش آموزان دبیرستانهای شهر سیرجان
adv
adv
دانلود فایل با موضوع: پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی دانش آموزان دبیرستانهای شهر سیرجان فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 142   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری [...]
97 نمایش
5.0
50,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری
adv
adv
دانلود مقاله تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 145     در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای چکیده [...]
72 نمایش
1
50,000 تومان
تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری
adv
adv
دانلود فایل تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 106   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت [...]
58 نمایش
5.0
50,000 تومان
تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان
adv
adv
دانلود فایل با موضوع: تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 171   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: بخشی از متن تعیین رابطه صفات شخصیت، [...]
69 نمایش
5.0
50,000 تومان
دانلود مقاله نوجوان سالم (پیشگیری از رفتارهای پرخطر)
14% تخفیف
اندیشه سبز
اندیشه سبز پژوهش . تحقیق . مقاله . کتاب
دانلود فایل مقاله نوجوان سالم پیشگیری از رفتارهای پرخطر (گرایش به مصرف مواد مخدر)
134 نمایش
5.0
قیمت اصلی 35,000 تومان بود.قیمت فعلی 30,000 تومان است.
22364 شناسه محصول
208 نمایش