شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بررسی نقش هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان بررسی نقش هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان
بررسی نقش هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان بررسی نقش هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

بررسی نقش هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
75% تخفیف
قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 25,000 تومان است.

دانلود فایل word بررسی نقش هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباس

 

دانلود تحقیق بررسی نقش هوش معنوی و راهبردهای یادگیری

در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه بررسی نقش هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباس می‌پردازیم که در قالب 127 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

بررسی نقش هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

بخشی از متن بررسی نقش هوش معنوی و راهبردهای یادگیری

چکیده:

در این تحقیق ارتباط بین هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور تعداد 150 نفر با روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهر بندرعباس انتخاب شدند. پس از آن به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ) استفاده شد. و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از رگرسیون خطی به روش همزمان ، ضریب همبستگی پیرسون، استفاده شد. و از نرم افزار آماری spss18 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.

نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش مشخص کرد که بین هوش معنوی و خرده مقیاس های آن با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنادار در سطح 001/.P< وجود دارد  و خرده مقیاس های هوش معنوی پیش بینی کننده مناسبی برای عملکرد تحصیلی می باشند. همچنین مشخص شد که بین راهبردهای شناختی، فراشناختی و انگیزشی یادگیری خودتنظیمی را عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد.

و در نهایت نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد از بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای شناختی و فراشناختی و مدیریت منابع با مقادیر بتای 41/.و42/. و مقادیر t، 15/6 و35/6 در سطح 001/.P< معنادار شدند و توانستند عملکرد تحصیلی را در بین دانشجویان پیش بینی نمایند. در حالی که از بین راهبردهای یادگیری، راهبرد انگیزشی از لحاظ آماری معنادار نشد و نتوانست عملکرد تحصیلی را پیش بینی نماید.

واژگان کلیدی: هوش معنوی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی.

فصل اول

 کلیات تحقیق

1-1. مقدمه:

رشد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است. براین اساس همه ساله کشورها مبالغ قابل توجهی از درآمد ملی خود را صرف آموزش و پرورش و آموزش عالی می کنند. اما بعضی از عوامل وجود دارند که موجب به هدر رفتن بخشی از این سرمایه گذاری ها می شود.

در بررسی علل این پدیده، تحقیقات نشان داده که برای شناخت این مشکل علاوه بر عوامل آموزشی، مدیریتی و ساختاری، باید به بعد روانی و اجتماعی دانش آموزان و دانشجویان نیز توجه شود؛ لذا نیازها، انگیزه ها، نگرش ها، تمایلات و استعدادهای خاص دانش آموزان و دانشجویان که مبین بعد روانی آن ها است، در مطالعه آسیب شناسی نظام آموزشی باید مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد(شکرکن، پولادی و حقیقی،1379).

امروزه آموزش عالی نه تنها به عنوان یک حق برای انسان تلقی می شود، بلکه نوعی سرمایه گذاری برای توسعه همه جانبه محسوب می گردد. بسیاری از متخصصان معتقدند برای غنی تر کردن برنامه های آموزش عالی و بهبود عملکرد تحصیلی باید دوره های مختلف آموزشی در سطوح مختلف در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی برگزار گردد تا از این رهگذر سرمایه گذاری بیشتر در نظام های تعلیم و تربیت حاصل گردد.

در این راستا مؤسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی(IIEP) یکی از مؤسسات فعال در طراحی و برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای نظام های تعلیم و تربیت می باشد که همه ساله با برگزاری دوره های آموزشی مختلف دانش تخصصی اساتید را افزایش می دهد تا آن ها بتوانند با آگاهی بیشتر در جهت افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان شان گام بردارند(واسیناداو،2001).

 

فهرست بررسی نقش هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی

چکیده:

فصل اول: کلیات تحقیق

 • 1-1. مقدمه
 • 1-2. تعریف و بیان مسأله
 • 1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
 • 1-4. اهداف پژوهش
 • 1-4-1.هدف کلی
 • 1-4-2.اهداف جزئی
 • 1-5. فرضیه های پژوهش
 • 1-6. تعریف واژه ها و اصطلاحات
 • 1-6-1. تعاریف مفهومی
 • 1-6-2. تعاریف عملیاتی

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده (ادبیات و مستندات، چارچوب ها و مبانی، سابقه و پیشینه تحقیق)

 • 2-1 مقدمه
 • 2-2 گستره نظری مسأله مورد پژوهش
 • 2- 2-1  مفاهیم هوش
 • 2-2-1- 1 هوش
 • 2-2-1-2 تعریف هوش
 • 2-2-1-3 انواع هوش
 •    2-2-1-3-1 هوش بدنی  (PQ)
 •    2-2-1-3-2  هوش عقلانی (IQ)
 •    2-2-1-3-3 هوش هیجانی (EQ)
 •    2-2-1-3-4 هوش معنوي (SQ)
 • 2-2- 1-4 عوامل تعیین کننده هوش
 • 2-2-1-5 معنویت
 • 2-2-1-5-1 دیدگاه های مختلف در زمینه معنویت
 • 2-2-1-5-1-1 دیدگاه الکینز
 •  2-2-1-5-1-2 دیدگاه فریدمن و مکدونالد
 •  2-2-1-5-1-3 دیدگاه گاردنر
 • 2-2-1-5-1-4 دیدگاه ویلیام وست
 • 2-2-1-5-1-5 دیدگاه گروم
 • 2-2-1-5-1-6 دیدگاه ویگلزورث
 • 2-2-1-5-2 تعاریف هوش معنوی
 • 2-2-1-5-3 ابعاد هوش معنوی
 • 2-2-1-5-4 مؤلفه هاي هوش معنوي از دیدگاه هاي مختلف
 • 2-2-1-5-4-1 دیدگاه ایمونز
 • 2-2-1-5-4-2 دیدگاه فریدمن و مکدونالد
 • 2-2-1-5-4-3دیدگاه نوبل و وگان
 • 2-2-1-5-4-4 دیدگاه بروس لیچفیلد
 • 2-2-1-5-4-5 دیدگاه مک مولن
 • 2-2-1-5-5 مؤلفه هاي هوش معنوي در اسلام
 • 2-2-1-5-6 مدل های هوش معنوی
 • 2-2-1-5-6-1مدل چهار مؤلفه اي کینگ
 • 2-2-1-5-6-1-1 درک معنی فردی
 • 2-2-1-5-6-1-2 آگاهی متعالی
 • 2-2-1-5-6-1-3 تفکر انتقادی وجودی
 • 2-2-1-5-6-1-4 حالات هوشیاری بسط یافته
 • 2-2-1-5-6-2 مدل زهر و مارشال
 • 2-2-1-5-6-3 مدل پنچ مؤلفه ای ایمونز
 • 2-2-1-5-6-4 مدل پنج مؤلفه ای سیسک
 • 2-2-1-5-6-4-1 ارزش های بنیادین
 •    2-2-1-5-6-4-2 فضایل بنیادین
 •  2-2-1-5-6-4-3 تجارب بنیادین
 • 2-2-1-5-6-4-4 قابلیت های بنیادین
 • 2-2-1-5-6-4-5 نظام های نمادین
 • 2-2-1-5-6-5 مدل امرم
 • 2-2-1-5-6-5-1 هوشیاری
 • 2-2-1-5-6-5-1-1 دقت(توجه)
 • 2-2-1-5-6-5-1-2آگاهی فراعقلانی
 • 2-2-1-5-6-5-1-3 عمل (تمرین)
 • 2-2-1-5-6-5-2 متانت
 • 2-2-1-5-6-5-2-1 تقدیس
 • 2-2-1-5-6-5-2-2عشق
 • 2-2-1-5-6-5-2-3 توکل
 • 2-2-1-5-6-5-3 معنا
 • 2-2-1-5-6-5-4 تعالی
 • 2-2-1-5-6-5-4-1 ارتباط کامل، متقابل و مستقیم به شیوهاي عقلانی
 • 2-2-1-5-6-5-4-2 کلنگری
 • 2-2-1-5-6-5-5 صداقت
 • 2-2-1-5-6-5-5-1 پذیرش
 • 2-2-1-5-6-5-5-2 صراحت
 • 2-2-1-5-6-5-6 تسلیم آرام و بی دغدغه
 • 2-2-1-5-6-5-6-1 آرامش
 • 2-2-1-5-6-5-6-2 عدم خودخواهی و فروتنی
 • 2-2-1-5-6-5-7 وابستگی درونی
 • 2-2-1-5-6-5-7-1 آزادي درونی به همراه فعالیت معقول
 • 2-2-1-5-6-5-7-2 آزادی
 • 2-2-1-5-6-5-7-3 تشخیص
 • 2-2-1-5-6-5-7-4 درستی
 • 2-2-1-5-6-6 مدل نوبل
 • 2-2-1-5-6-7 مدل سه مؤلفه ای وگان
 • 2-2-1-5-7 اجزای هوش معنوی
 • 2-2-1-5-7-1 عقل شهودي
 • 2-2-1-5-7-2  ادراك مستدل
 • 2-2-1-5-7-3 آگاهی بر خواسته ها و نیات
 • 2-2-1-5-7-4 قدرت و عدالت متمرکز
 • 2-2-1-5-7-5 عشق و شفقت
 • 2-2-1-5-7-6  شفا و بخشش
 • 2-2-1-5-7-7 زندگی باشوق
 • 2-2-1-5-7-8 زندگی باوقار، یکدلی و تعهد
 • 2-2-1-5-7-9 پیوند و خدمت خلاق
 • 2-2-1-5-7-10 پادشاهی خداوند، شادي وتکامل، و زندگی همراه با هوش معنوي مطلوب
 • 2-2-2 راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
 • 2-2-2-1تاریخچه یادگیری خودتنظیمی
 • 2-2-2-2 مفهوم یادگیری خودتنظیمی
 • 2-2-2-3 راهبردهای یادگیری
 • 2-2-2-3-1طبقه بندی راهبردهای یادگیری
 • 2-2-2-3-1-1 راهبردهای مرور ذهنی
 •  2-2-2-3-1-2 راهبردهای بسط دهی
 • 2-2-2-3-1-3 راهبردهای سازماندهی
 • 2-2-2-3-1-4 راهبردهای نظارت بر درک مطلب
 • 2-2-2-3-1-5 راهبردهای عاطفی
 • 2-2-2-4 راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
 • 2-2-2-4-1 راهبردهای شناختی
 • 2-2-2-4-2 راهبردهای فراشناختی
 • 2-2-2-5 رابطه ي يادگيري خودتنظيمی وپيشرفت يادگير
 • 2-2-2-6 ويژگي هاي يادگيرندگان برخوردار از توانايي خودتنظيمي در يادگيری
 •  2-2-2-7 آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری
 • 2-2-3 عملکرد تحصیلی
 • 2-2-3-1 مفهوم عملکرد تحصيلی
 • 2-2-3-2 عوامل موثر در عملکرد تحصيلی
 • 2-2-3-2-1 عوامل فردی
 • 2-2-3-2-2 عوامل خانوادگی و اجتماعی
 • 2-2-3-2-3 عوامل آموزشگاهی
 •  2-2-3-2-4 جنس
 • 2-2-3-3 مفهوم پيشرفت یا موفقیت تحصيلی
 • 2-2-3-4 عوامل موثر بر پيشرفت و افت تحصيلی
 • 2-2-3-5 نظریه ی یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی
 • 2-2-3-6 نقش خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی
 • 2-2-3-7 رابطه ی خودتنظیمی یادگیری با مهارت ها و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
 • 2-3 بررسی پیشینه مطالعاتی
 • 2-3-1 پژوهش های انجام شده پیرامون رابطه بین مؤلفه ها در خارج از کشور
 • 2-3-2 پژوهش های انجام گرفته پیرامون رابطه مؤلفه ها در ایران

 فصل سوم: روش  اجرای تحقیق

 • 3-1 مقدمه
 • 3-2 نوع پژوهش
 • 3-3 جامعه آماری
 • 3-4 نمونه و روش نمونه گيري
 • 3-4-1 تعیین حجم نمونه
 •  3-4-2 روش نمونه گیری
 • 3-5 ابزارهای پژوهش
 • 3-5-1 معرفی پرسشنامه هوش معنوی
 • 3-5-1-1 روایی پرسشنامه هوش معنوی
 • 3-5-1-2  پایایی پرسشنامه هوش معنوی
 • 3-5-1-3  شیوه نمره گذاری پرسشنامه هوش معنوی
 • 3-6 پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی((MSLQ
 • 3-6-1-معرفی پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
 • 3-6-2  روایی پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :
 • 3-6-3 پایایی پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
 • 3-6-4شیوه نمره گذاری پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
 • 3-7. نحوه اجرای تحقیق
 • 3-8  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزيه و تحليل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

 • 4-1 مقدمه
 • 4-2 یافته های توصیفی پژوهش
 • 4-2-1 بومی و غیربومی
 • 4-2-2 رشته تحصیلی
 • 4-2-3 سن شرکت کننده ها
 • 4-2-4 وضعیت تأهل
 • 4-3 یافته های استنباطي پژوهش
 • 4-3-1 فرضیه پژوهشی اول
 • 4-3-2 فرضیه پژوهشی دوم
 • 4-3-3 فرضیه پژوهشی سوم
 • 4-3-4 فرضیه پژوهشی چهارم
 • 4-3-5 فرضیه پژوهشی پنجم
 • 4-3-6 فرضیه پژوهشی ششم
 • 4-3-7 فرضیه پژوهشی هفتم
 • 4-3-8 فرضیه پژوهشی هشتم

فصل پنجم : بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی

 • 5-1 مقدمه
 • 5-2 یافته های اصلی
 • 5-3 محدوديت هاي پژوهش
 • 5-4 پيشنهادهای پژوهش

منابع

 منابع فارسی

منابع غیرفارسی

پیوست

 • پیوست الف) پرسشنامه هوش معنوی
 • پیوست ب)  پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ)

چکیده  انگلیسی

فهرست جدول ها

جدول 3-1. پرسشنامه هوش معنوی

جدول4-1. توزیع فراوانی درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب بومی و غیربومی بودن

جدول 4-2. توزيع فراواني، درصد و درصد تجمعي افراد شركت كننده در پژوهش حاضر برحسب رشته تحصیلی

جدول4-3. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سن

جدول 4-4 . توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت تاهل

جدول 4-5. ضرایب همبستگی ساده بین هوش معنوی و عملکرد تحصیلی دانشجویا

جدول 4-6. ضرایب همبستگی ساده بین خرده مقیاس های هوش معنوی و عملکرد تحصیلی

جدول4-7. ضرایب همبستگی ساده بین راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی دانشجویان

جدول4-8. ضرایب همبستگی ساده بین راهبردهای شناختی یادگیری و عملکرد تحصیلی

جدول4-9. ضرایب همبستگی ساده بین راهبردهای فرا شناختی یادگیری و عملکرد تحصیلی

جدول4-10. ضرایب همبستگی ساده بین باورهای انگیزشی مهارت های خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی

جدول 4-11 . جدول خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی متغیرعملکرد تحصیلی بر اساس راهبردهای  یادگیری خودتنظیمی

جدول 4-12. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‎راهه برای پیش بینی متغیر عملکرد تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

جدول 4-13. جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، متغیر راهبردهایی یادگیریخودتنظیمی

جدول 4-14 . جدول خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی متغیرعملکرد تحصیلی بر اساس خرده مقیاس های هوش معنوی

جدول 4-15. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‎راهه برای پیش بینی متغیر عملکرد تحصیلی بر اساس راهبرد های یادگیری خودتنظیمی

جدول 4-16 جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، متغیر خرده مقیاس های هوش معنوی

فهرست شکل ها

شکل شماره 2-1 هرم هوش هاي چندگانه

شکل شماره 2-2 مدل هوش معنوی زهر و مارشال

شکل شماره 2-3 الگوی نظریه یادگیری خودتنظیمی پنتریچ و دی گروت (1992)

فهرست نمودارها

نمودار 4-1. نمودارتوزیع درصد شرکت کنندگان در پژوهش حاضر بر حسب بومی و غیربومی

نمودار4-2. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب رشته تحصیلی

نمودار4-3. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سن

نمودار 4-4. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت تاهل

🔸🔸🔸

شامل 127 صفحه word قابل ویرایش

برای دانلود تحقیق بررسی نقش هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباس میتوانید بعد از پرداخت آنلاین بلافاصله دانلود کنید

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.

به ازای هر فروش این محصول 6,250 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

برای مشاهده لینک اشتراک گذاری مختص شما، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

75% تخفیف
قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 25,000 تومان است.
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
بررسی نقش هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 127 صفحه
اندازه: 397 کیلوبایت
فرمت: doc
زبان: فارسی
به روز شده در:

به ازای هر فروش این محصول 6,250 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

سایر محصولات adv Other Products

مقاله تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان استان ایلام
adv
adv
دانلود مقاله تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان استان ایلام بصورت فایل ورد در 104 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: بخشی از محتوا مقاله تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان چیکده : سالمندی دوره ای از [...]
31 نمایش
5.0
100,000 تومان
مقاله تاثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی
adv
adv
دانلود مقاله تاثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی بصورت فایل ورد در 92 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست مطالب مقاله تاثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی چکیده 1 فصل اول: [...]
28 نمایش
5.0
100,000 تومان
مقاله تاثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی و نافرمانی کودکان
adv
adv
دانلود مقاله تاثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی و نافرمانی کودکان بصورت فایل ورد در 140 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست مقاله تاثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی و نافرمانی کودکان فصل اول : کلیات پژوهش 1-1-  مقدمه. 1 1-2- بیان مسئله. [...]
32 نمایش
5.0
99,000 تومان
تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی
adv
adv
دانلود مقاله تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی بصورت فایل ورد در 115 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: دانلود تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی چکیده پژوهش [...]
23 نمایش
5.0
100,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

10 نکته برای قرار گرفتن در مسیر موفقیت pdf
17% تخفیف
09367399486
09367399486
دانلود 10 نکته برای قرار گرفتن در مسیر موفقیت به صورت فایل pdf
41 نمایش
5.0
قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 157,000 تومان است.
مقاله تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان استان ایلام
adv
adv
دانلود مقاله تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان استان ایلام بصورت فایل ورد در 104 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: بخشی از محتوا مقاله تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان چیکده : سالمندی دوره ای از [...]
31 نمایش
5.0
100,000 تومان
مقاله تاثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی
adv
adv
دانلود مقاله تاثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی بصورت فایل ورد در 92 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست مطالب مقاله تاثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی چکیده 1 فصل اول: [...]
28 نمایش
5.0
100,000 تومان
مقاله تاثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی و نافرمانی کودکان
adv
adv
دانلود مقاله تاثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی و نافرمانی کودکان بصورت فایل ورد در 140 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست مقاله تاثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی و نافرمانی کودکان فصل اول : کلیات پژوهش 1-1-  مقدمه. 1 1-2- بیان مسئله. [...]
32 نمایش
5.0
99,000 تومان