شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی
بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
220 نمایش
25,000 تومان

دانلود فایل word بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

 

دانلود تحقیق بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس

در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی می‌پردازیم که در قالب 143 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

بخشی از متن بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس

چکیده

ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس هری پس از ترجمه و بررسی روایی ظاهر و محتوا با روش تحلیل عاملی بررسی شد.یک نمونه چهارصد نفری از مردم شهر تهران به روش تصادفی ساده و نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه 66 سوالی H.S.I  را تکمیل کردند.

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد 39 سوال مناسب شهر تهران می باشد که هشت عامل در سه بخش منابع استرس، پیامد های استرس و فعالیت های کاهنده استرس تحت عناوین منابع استرس در خانواده، منابع استرس در شغل، منابع استرس در مواجهه با عوامل قدرت اجتماعی، پیامد های روانی – رفتاری، پیامد های هیجانی ،پیامد های فیزیولوژیک – بدنی، پیامد های هیجانی، فعالیت های کاهنده استرس بین فردی و فعالیت های کاهنده درون فردی می باشند که بر روی هم تقریباً 167/53 % از واریانس را تبیین میکند.

ضریب همبستگی بین سیاهه استرس هری با پرسشنامه سلامت روان  744/0 و به لحاظ آماری معنا داربا 99% اطمینان و 1% خطا تائید می شود و روایی ملاک پرسشنامه هری را بیان می کندو بالاترین همبستگی بین پرسشنامه استرس هری با نمره زیر مقیاس اضطراب و بی خوابی سلامت روان 657/0 می باشد.

کلمات کلیدی: استرس، منابع استرس، پیامدهای استرس، تحلیل عامل اکتشافی

فصل یکم

کلیات

بیان مساله

هانس سلیه «پدر علم روان شناسی استرس» از سال 1935 مفهوم استرس یا تنیدگی را به عنوان نشانگان یا مجموعه واکنش های فیزیولوژیکی نامعین نسبت به عوامل زیان آور محیط با ماهیت فیزیکی یا شیمیایی در نظر گرفت و بدین ترتیب راه را بر بیش از پنجاه سال پژوهش در مقیاس بین المللی در شاخه های متعدد پزشکی و علوم اجتماعی گشود (استورا ؛دادستان،1378)در اغلب پژوهش ها،استرس بر اساس خواسته های محیط از فرد و پاسخ های منفی فرد به خواسته های برونی، مشخص شده است.

تنیدگی  یک پدیده جهانی است و خصیصه اصلی آن اینست که تمامی ابعاد روان شناختی،جسمانی، خانوادگی و اجتماعی افراد آدمی را به میان می کشد. این مفهوم که در چهار سوق علوم انسانی،زیست شناختی و فیزیکی قرار گرفته، توانسته است در خلال 90 سال اخیر، نزدیک شدن این علوم به یکدیگر را تسهیل کند و به بارور سازی قلمروهای جدیدی مانند عصب – مصون سازی، که در حد فاصل مصونیت شناسی و عصب- روانپزشکی قرار دارد، و یا روان تنی ملهم از روان تحلیل گری، منتهی شود.

تا کنون تنیدگی به منزله «بیماری» جوامع پیشرفته صنعتی مورد نظر قرار گرفته. جوامعی که در آنها، انسان محروم از ساختار مذهبی،خانوادگی و اجتماعی مناسب، به منابع روان شناختی و جسمانی خود، کاهش یافته و دیگر نمی تواند به شیوه ای رضایتبخش، با خواسته های روزمره محیط خود و دگرگونیهای آن مقابله کند. اما امروزه تنیدگی در کشورهای در حال توسعه و یا حتی کشورهای کمتر توسعه یافته یا توسعه نیافته نیز به اشکال گوناگون در حال ظهور و بروز است.

مسئولیت ایجاد شرایط یک محیط جدید اجتماعی و فردی برای حمایت از «زندگی» در واقع بر عهده سازمان ها و ارگان های تصمیم گیرنده سیاسی و اقتصادی ملی و بین المللی است برای سنجش میزان استرس برای برنامه ریزی های آتی نیاز به یک ابزار جدید به خوبی احساس می شود چرا که  صاحب نظران معتقدند صرف نظر از مسائل مرتبط با روش های آماری، مساله اصلی،یعنی تدارک یک پرسشنامه معتبر،هنوز لاینحل مانده است.

اهداف تحقیق

بررسی ویژگی های روان سنجی سیاهه استرس هری جهت دستیابی به ابزاری برای سنجش استرس افراد و بررسی رابطه آن با سلامت روان مردم شهر تهران از اهداف اصلی این پژوهش است.

سوال های تحقیق

سوال های اصلی :

آیا پرسشنامه استرس از همسانی درونی کافی برخوردار است؟ پرسشنامه استرس هری از چه عواملی اشباع شده است؟

 

فهرست نقش بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت

چکیده

فصل اول

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • سوال های تحقیق
  • سوال های اصلی
  • سوال فرعی
 • تعاریف مفاهیم و اصطلاحات
 • تعاریف نظری
  • استرس
  • سلامت روان
  • آزمون
 • تعاریف عملیاتی
  • استرس
  • سلامت روان
  • روایی
  • روایی همگرایی
  • اعتبار
  • عامل
  • عامل مشترک
  • میزان اشتراک
  • ملاک کیسر
  • بار عاملی
  • چرخش عاملی
  • چرخش متعامد
  • چرخش متمایل
  • تحلیل مولفه های اصلی
  • ساختار عاملی
  • ارزش ویژه
  • ضریب آلفای کرونباخ

فصل دوم

 • مقدمه
 • نظریه های استرس
  • نظریه کانن
  • نظریه سلیه
  • مدل سه گانه استرس (فشار روانی)
  • نظریه ایمن شناسی عصبی – روانی
  • نظریه مدل پردازش اطلاعات
  • نظریه فولکمن و لازاروس (الگوی تبادلی)
 • میانجی های پاسخ به تنش
  • نظریه روان کاوی
  • نظریه رفتار گرایی
  • نظریه شناختی
 • طبیعت و منابع استرس
  • استرس انگیزشی
  • استرس پاسخی
  • استرس انگیزشی پاسخی (ترکیب)
 • منابع یا علت های استرس
  • دگرگونی یا رویداد های زندگی
  • گرفتاریهای زندگی روزمره
  • استرس بلند مدت
  • ناکامی و تعارض ها
  • تیپ شخصیت A
 • عوامل ایجاد کننده استرس
  • کار
  • زندگی در خانه
 • علائم و نشانه های استرس
  • علائم فیزیولوژیکی استرس
  • علائم روانی استرس
  • علائم رفتاری استرس
  • علائم ذهنی استرس
  • علائم احساسی استرس
 • آثار استرس بر دستگاه ایمنی
 • استرس و بیماری های روان تنی
  • سردرد های عصبی و میگرنی
  • بیماری های کرونری قلب
  • زخم معده
  • استرس و بیماری های پوستی
 • تاثیر عوامل استرس زا بر فرد
 • عوامل موثر در ارزیابی رخدادهای فشار زا
 • انواع روش های مقابله
 • شیوه های مقابله
 • روش های کنار آمدن با استرس
 • تفاوت های جنسی در پاسخ به استرس
 • سلامت
 • سلامت و بیماری
  • سلامت جسمانی
  • سلامت هیجانی
  • سلامت هوشی
  • سلامت معنوی
  • سلامت اجتماعی
 • معیار های سلامت
 • پیشینه تحقیقات
  • مطالعات خارجی
  • مطالعات داخلی

فصل سوم

 • روش پژوهش
 • جامعه آماری
 • نمونه و روش نمونه گیری
 • ابزار جمع آوری داده ها
  • سیاهه استرس هری
  • پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28))
 • فرآیند اجرا
 • فصل چهارم
 • یافته های تحقیق
 • فصل پنجم
 • بحث و نتیجه گیری
 • پیشنهاد های تحقیق
 • محدودیت های تحقیق
 • منابع

فصل چهارم فهرست جداول:

 • جدول شماره 1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات
 • جدول شماره 2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل
 • جدول شماره 3: میانگین، انحراف معیار، مینیمم، ماکزیمم نمرات پرسشنامه هری به تفکیک جنس
 • جدول شماره 4: میانگین و انحراف معیار نمرات  در هر یک از سوال های پرسشنامه هری
 • جدول شماره 5: آزمون بارتلت و شاخصKMO
 • جدول شماره 6: مقادیر واریانس
 • جدول شماره 7: بار عاملی سوالات
 • جدول شماره 8: ضریب همبستگی بین سیاهه استرس هری و پرسشنامه سلامت روان
 • جدول شماره9 : همبستگی زیر مقیاس های  پرسشنامه سلامت روان با پرسشنامه هری
 • جدول شماره10:  پایایی سیاهه استرس هری
 • جدول شماره 11: اعتبار سوالات عامل منابع استرس در خانواده
 • جدول شماره12: اعتبار سوالات عامل پیامد های روانی- رفتاری
 • جدول شماره13: اعتبار سوالات عامل پیامد های بدنی – فیزیو لوژیک
 • جدول شماره14: اعتبار سوالات عامل پیامد های هیجانی
 • جدول شماره15: اعتبار سوالات عامل منابع استرس در شغل
 • جدول شماره16: اعتبار سوالات عامل فعالیت های کاهنده استرس بین فردی
 • جدول شماره17: اعتبار سوالات عامل فعالیت های کاهنده استرس درون فردی
 • جدول شماره18 : اعتبار سوالات عامل منابع استرس در مواجه با عوامل قدرت اجتماعی
 • جدول شماره19: پایایی پرسشنامه استرس هری در صورت حذف هر سوال
 • جدول شماره 20: میانگین، انحراف معیار، مینیمم، ماکزیمم نمرات پرسشنامه هری به تفکیک مناطق
 •   جدول شماره 21: نرم مقوله ای سیاهه استرس هری

 

پیوست ها:

پرسشنامه 66 سوالی استرس هری

پرسشنامه 39 سوالی استرس

گویه های حذف شده

جدول A: مقادیر همبستگی بین عامل ها

جدول B : همبستگی پرسشنامه سلامت روان با عوامل پرسشنامه هری

جدول C : همبستگی زیر مقیاس نشانه های جسمانی  پرسشنامه سلامت روان با عوامل پرسشنامه هری

جدول D : همبستگی زیر مقیاس اضطراب و بی خوابی پرسشنامه سلامت روان با عوامل پرسشنامه هری

جدول E : همبستگی زیر مقیاس C پرسشنامه سلامت روان با عوامل پرسشنامه هری

جدول F: همبستگی زیر مقیاس افسردگی پرسشنامه سلامت روان با عوامل پرسشنامه هری

جدولG  :   Communalities اولین تحلیل عامل

جدول H :     واریانس کل اولین تحلیل عامل

جدول I :   ماتکریکس چرخش یافته اولین تحلیل عامل

🔸🔸🔸

شامل 143 صفحه word قابل ویرایش

برای دانلود تحقیق بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی میتوانید بعد از پرداخت آنلاین بلافاصله دانلود کنید

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.

به ازای هر فروش این محصول 6,250 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

برای مشاهده لینک اشتراک گذاری مختص شما، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

220 نمایش
25,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 143 صفحه
اندازه: 248 کیلوبایت
فرمت: doc
زبان: فارسی
به روز شده در:

به ازای هر فروش این محصول 6,250 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

سایر محصولات adv Other Products

پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی دانش آموزان دبیرستانهای شهر سیرجان
adv
adv
دانلود فایل با موضوع: پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی دانش آموزان دبیرستانهای شهر سیرجان فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 142   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری [...]
24 نمایش
5.0
50,000 تومان
پيش بينی بهزيستی روانشناختی بر اساس تاب آوری و اميد به زندگی در بيماران دیابتی با آسيب شبكیه چشم
adv
adv
دانلود فایل با موضوع: پيش بينی بهزيستی روانشناختی بر اساس تاب آوری و اميد به زندگی در بيماران دیابتی با آسيب شبكیه چشم فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 135   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست پيش بينی بهزيستی روانشناختی بر اساس تاب آوری و اميد به [...]
22 نمایش
5.0
50,000 تومان
دانلود pdf کتاب نیاز سنجی اطلاعات (محمود بابائی)
adv
adv
دانلود pdf کتاب نیاز سنجی اطلاعات در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه کتاب نیاز سنجی اطلاعات محمود بابائی می‌پردازیم که در قالب 218 صفحه با فرمت pdf آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد. دانلود کتاب نیاز سنجی اطلاعات (محمود بابائی) به صورت فایل پی دی [...]
252 نمایش
5.0
20,000 تومان
پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی ppt + pdf
adv
adv
دانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی می‌پردازیم که در قالب 42 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش با فرمت ppt و 61 صفحه فایل pdf آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد. دانلود پاورپوینت بسته [...]
365 نمایش
5.0
15,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

دانلود مقاله نوجوان سالم (پیشگیری از رفتارهای پرخطر)
14% تخفیف
اندیشه سبز
اندیشه سبز پژوهش . تحقیق . مقاله . کتاب
دانلود فایل مقاله نوجوان سالم پیشگیری از رفتارهای پرخطر (گرایش به مصرف مواد مخدر)
38 نمایش
5.0
30,000 تومان
پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی دانش آموزان دبیرستانهای شهر سیرجان
adv
adv
دانلود فایل با موضوع: پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی دانش آموزان دبیرستانهای شهر سیرجان فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 142   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری [...]
24 نمایش
5.0
50,000 تومان
پيش بينی بهزيستی روانشناختی بر اساس تاب آوری و اميد به زندگی در بيماران دیابتی با آسيب شبكیه چشم
adv
adv
دانلود فایل با موضوع: پيش بينی بهزيستی روانشناختی بر اساس تاب آوری و اميد به زندگی در بيماران دیابتی با آسيب شبكیه چشم فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 135   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست پيش بينی بهزيستی روانشناختی بر اساس تاب آوری و اميد به [...]
22 نمایش
5.0
50,000 تومان
مقاله نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و نماز
24% تخفیف
اندیشه سبز
اندیشه سبز پژوهش . تحقیق . مقاله . کتاب
مقاله نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و نماز چگونه دانش آموزان را به نماز خواندن تشویق کنیم در قالب 34 صفحه فایل word قابل ویرایش   بخشی از محتوای مقاله نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و نماز چكيده : نماز، متعالي‌ترين انديشه و رفتار حق‌شناسي و قابليت و شايستگي در تقديم [...]
41 نمایش
5.0
22,000 تومان
22579 شناسه محصول
220 نمایش