شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی
نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
33% تخفیف
قیمت اصلی 30,000 تومان بود.قیمت فعلی 20,000 تومان است.

دانلود فایل word بررسی نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

 

دانلود تحقیق بررسی نقش واسطه ای انگیزش شغلی

در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه بررسی نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی می‌پردازیم که در قالب 86 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

بخشی از متن بررسی نقش واسطه ای انگیزش شغلی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس تشکیل می دهند که دانشگاه واحد ارسنجان با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش ( 150 نفر) انتخاب شد و با استفاده از پرسشنامه های مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

طرح پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شد. بر اساس فرضیه پژوهش، نتایج نشان داد که: همه ابعاد ویژگیهای شغلی پیش بینی کننده معنی دار و معکوس اهمال کاری شغلی می باشند به عبارت دیگر با افزایش این ویژگیها، اهمال کاری شغلی کاهش نشان می دهد. همچنین از بین ابعاد ویژگی های شغلی تنها بعد هویت شغلی قادر به پیش بینی انگیزش شغلی بود آنهم بطور معکوس.

در نهایت یافته های پژوهش مؤید نقش واسطه گری انگیزش شغلی در ارتباط بین ویژگیهای شغلی و اهمال کاری شغلی نبود. این یافته  مؤید عدم تأیید فرضیه اصلی پژوهش در خصوص نحوه ی ارتباط سازه های ویژگیهای شغلی، انگیزش شغلی و اهمال کاری شغلی می باشد.

واژه­ های کلیدی: اهمال کاری شغلی، انگیزش شغلی و ویژگی­های شغلی.

فصل نخست

کلیات پژوهش

در اين بخش كليات تحقيق ارائه مي‌گردد. ابتدا مقدمه و بيان مسئله مطرح مي‌شود. سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در ادامه به اهداف تحقيق پرداخته مي‌شود و در پايان نيز تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي تحقيق ذكر مي‌گردد.

1-1-مقدمه

بي‌گمان نيروي انساني يكي از اساسي‌ترين و اصلي‌ترين منابع و سرمايه هر سازمان محسوب مي‌شود. انتخاب، جذب، آموزش و نگهداري نيروي انساني اغلب هزينه‌‌هاي سنگيني بر سازمان‌ها تحميل مي‌كند. از اين رو از دست دادن منابع انساني بر اثر عواملي نظير فوت، بيماري، ترك شغل، غيبت، كم كاري و بهره‌وري پايين، مي‌تواند زيان‌هاي جبران ناپذيري را متوجه سازمان‌ها نمايد.

به همين دليل در اغلب سازمان‌ها توجه به حفظ و نگهداري نيروي انساني و افزايش توانمندي و بهره‌وري آن‌ها در قالب آموزش‌هاي ضمن خدمت به يكي از دغدغه‌هاي اصلي مديران سازمان‌ها تبديل شده است. به طور خاص در عصر حاضر كه اهميت سرمايه انساني بيش از پيش آشكار شده است، سازمان‌هاي پيشرو به حفظ و مراقبت از سرمايه انساني در مقايسه با ساير انواع سرمايه‌ (نظير ساختمان‌ها، تجهيزات، ماشين‌آلات و منابع مالي) توجه بيشتري نشان مي‌دهند.

 از اين رو در اغلب سازمان‌ها تلاش مي‌گردد تا شرايط كاري مناسبي براي كاركنان فراهم شود. توجه به مسائل معيشتي كاركنان، بهينه سازي محيط كار به گونه‌اي كه نيازهاي رواني، فرهنگي و اجتماعي كاركنان را ارضاء كند و در نظر گرفتن امكانات رفاهي و فرهنگي از جمله اقداماتي است كه هر سازماني با توجه به منابع مالي و مقدورات خود سعي در انجام آن دارد.

با اين حال پيچيدگي بيش از حد محيط‌هاي سازماني امروزي، تعدد، تنوع و تضاد نقش، ناهمخواني بين امكانات و مسؤليت‌هايي كه به افراد واگذار مي‌شود، اداره امور سازمان‌ها از طريق بخشنامه‌ها و دستور العمل‌هايي كه از سطوح بالاي سازمان صادر مي‌شود و اغلب با شرايط، امكانات و ويژگي‌هاي فردي كاركنان سازگاري چنداني ندارد، موجب بروز پاره‌اي از مشكلات در كاركنان مي‌شود. یکی از واكنش های عمده كاركنان به شرايط ناخوشايند محيط كار، اهمال کاری شغلي مي‌باشد.

از نظر روانشناسی اهمال کاری یعنی به آینده محول کردن کاری که شخص تصمیم به اجرای آن گرفته است، رفتار نامطلوب و نکوهیده ای است که به تدریج در وجود انسان به صورت عادت در می آید(الیس،1996). اهمال کاری از جمله عواملی است که تقریباً همیشه عوارض منفی بر بهره وری و بهزیستی فرد و سازمان بر جا مي گذارد. بسیاری از مطالعات پیامدهای منفی اهمال کاری بر سلامت روان (مثل استرس، اضطراب و افسردگی) را تایید کرده اند (مارتین، بلنکستین،1995).

فهرست نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری

چکیده

فصل نخست : کلیات پژوهش

 • 1-1-مقدمه
 • 1-2- بيان مسئله
 • 1-3-اهميت و ضرورت تحقيق
 • 1-4- اهداف کلی تحقيق
 • 1-5-تعاريف نظري متغيرهاي تحقيق
 • 1-6-تعاريف عملياتي متغيرهای تحقيق

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 • 2-1-مباني نظري مرتبط با اهمال کاری شغلی
 • 2-2-مباني نظري مرتبط با ويژگي‌هاي شغلي
 • 2-3-مباني نظري مرتبط با انگیزش شغلی
 • 2-4- یافته های پژوهشی مربوط به متغیرهای پژوهش
 • 2-4-1- پيشينه مربوط به رابطه ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی
 • 2-4-2-پيشينه مربوط به رابطه ویژگی های شغلی و انگیزش شغلی
 • 2-4-3-پيشينه مربوط به رابطه انگیزش شغلی و اهمال کاری شغلی
 • 2-5-فرضيه‌ تحقيق
 • 2-6-جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

فصل سوم : روش تحقیق

 • 3-1- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
 • 3-2- ابزارهای تحقیق
 • 3-3- روش اجراي پژوهش
 • 3-4- روش تجزيه و تحليل اطلاعات

فصل چهارم: یافته های پژوهش

 • 4-1- مقدمه
 • 4-2-يافته هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش:
 • 4-3-ماتريس همبستگي صفر مرتبه متغيرهاي پژوهش
 • 4-4–جداول رگرسیونی و دیاگرام های مربوطه

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

 • 5ـ1ـ خلاصه‌ای از پژوهش
 • 5ـ2ـ نتایج پژوهش
 • 5ـ2ـ1ـ یافته‌های مربوط به بررسی رابطه ویژگی های شغلی و اهمال کاری
 • 5-2-2- یافته‌های مربوط به رگرسيون ابعاد ویژگی های شغلی روی انگیزش شغلی
 • 5-2-3- یافته‌های مربوط به رگرسيون انگیزش شغلی روی اهمال کاری شغلی با کنترل نقش ابعاد ویژگی های شغلی
 • 5ـ3ـ پیشنهادها و محدودیت ها
 • 5-5-2-پیشنهادات
 • 5-5-2-1- پیشنهادات پژوهشی
 • 5-5-2-2-پیشنهادات کاربردی

ضمائم

فهرست منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

Abstract 75

فهرست جدول­ها

 • جدول 4-1: شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش
 • جدول 4-2: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
 • جدول 4-3: رگرسیون خطي ساده ویژگیهای شغلی روی اهمال کاری شغلی
 • جدول 4-4: رگرسیون چند متغيره بعد هویت شغلی روی انگیزش شغلی
 • جدول 4-5: رگرسیون چند متغيره انگیزش شغلی و ویژگیهای شغلی روی اهمال کاری شغلی

فهرست دیاگرام­ ها

 • دیاگرام شماره 1- دیاگرام مسیر ابعاد ویژگیهای شغلی به اهمال کاری شغلی
 • دياگرام شماره 2- دياگرام مسير بعد هویت وظیفه به انگیزش شغلی
 • دیاگرام شماره 3- دیاگرام مسیر تاثیر همزمان ابعاد ویژگی های شغلی و انگیزش شغلی بر اهمال کاری شغلی

 

🔸🔸🔸

شامل 86 صفحه word قابل ویرایش

برای دانلود تحقیق بررسی نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی میتوانید بعد از پرداخت آنلاین بلافاصله دانلود کنید

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.

به ازای هر فروش این محصول 4,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

برای مشاهده لینک اشتراک گذاری مختص شما، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

33% تخفیف
قیمت اصلی 30,000 تومان بود.قیمت فعلی 20,000 تومان است.
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 86 صفحه
اندازه: 354 کیلوبایت
فرمت: doc
زبان: فارسی
به روز شده در:

به ازای هر فروش این محصول 4,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

سایر محصولات adv Other Products

تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری
adv
adv
دانلود مقاله تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 145     در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای چکیده [...]
64 نمایش
1
50,000 تومان
تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری
adv
adv
دانلود فایل تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 106   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت [...]
51 نمایش
5.0
50,000 تومان
تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان
adv
adv
دانلود فایل با موضوع: تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 171   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: بخشی از متن تعیین رابطه صفات شخصیت، [...]
61 نمایش
5.0
50,000 تومان
پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی دانش آموزان دبیرستانهای شهر سیرجان
adv
adv
دانلود فایل با موضوع: پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی دانش آموزان دبیرستانهای شهر سیرجان فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 142   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری [...]
90 نمایش
5.0
50,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری
adv
adv
دانلود مقاله تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 145     در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای چکیده [...]
64 نمایش
1
50,000 تومان
تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری
adv
adv
دانلود فایل تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 106   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت [...]
51 نمایش
5.0
50,000 تومان
تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان
adv
adv
دانلود فایل با موضوع: تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 171   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: بخشی از متن تعیین رابطه صفات شخصیت، [...]
61 نمایش
5.0
50,000 تومان
دانلود مقاله نوجوان سالم (پیشگیری از رفتارهای پرخطر)
14% تخفیف
اندیشه سبز
اندیشه سبز پژوهش . تحقیق . مقاله . کتاب
دانلود فایل مقاله نوجوان سالم پیشگیری از رفتارهای پرخطر (گرایش به مصرف مواد مخدر)
129 نمایش
5.0
قیمت اصلی 35,000 تومان بود.قیمت فعلی 30,000 تومان است.