شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری
نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری

نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
291 نمایش
100,000 تومان

دانلود فایل word بررسی نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری (رفتار مخاطره جويانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان شیراز

 

دانلود تحقیق بررسی نقش واسطه گری تاب آوری

در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه بررسی نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری (رفتار مخاطره جويانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان شیراز می‌پردازیم که در قالب 127 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری

بخشی از متن بررسی نقش واسطه گری تاب آوری در زنان بی سرپرست

چکیده:

تکانشگری (رفتار مخاطره جویانه) اثرات منفی ویران کننده ای بر سلامت فرد و اجتماع می گذارد. تحقیقات چندی به بررسی نقش شیوه های تنظیم شناختی هیجانات در بروز رفتار های تکانشگرانه پرداخته اند، با این حال مکانیسم ارتباط این دو سازه هنوز در ابهام است. پژوهش حاضر در راستای شناخت عوامل موثر بر رفتار های تکانشگرانه در زنان بی سرپرست، به بررسی نقش واسطه گری سازه تاب آوری در ارتباط بین سازه های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری پرداخته است. نمونه مورد بررسی 210 نفر از زنان بی سرپرست تحت حمایت بود که به کلینیک های تحت پوشش بهزیستی شیراز مراجعه کرده بودند.

شرکت کنندگان پژوهش  مقیاس های تکانشگری، تاب آوری و تنظیم شناختی هیجان را تکمیل نمودند. در تحلیل داده های این پژوهش نرم افزار SPSS به منظور توصیف و تحلیل داده های خام و ترسيم ماتريس همبستگي به کار گرفته شد و به جهت تعیین تطابق مدل مفروض با داده هاي مشاهده شده و براي بررسی فرضیه پژوهش از رگرسيون چند گانه به صورت متوالي همزمان، مطابق با مراحل بارون و كني (1986)، استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها حاکی از این بود که:

 1. بعد تمرکز مجدد مثبت و برنامه ریزی کردن از متغیر تنظیم شناختی هیجان پیش بینی کننده منفی و بعد سرزنش دیگران پیش بینی کننده مثبت تکانشگری می باشد.
 2. ابعاد تمرکز مجدد مثبت، برنامه ریزی کردن، ارزیابی مثبت و دیدگاه وسیع تر پیش بینی کننده مثبت تاب آوری هستند.
 3. نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین ابعاد تمرکز مجدد مثبت، برنامه ریزی کردن و سرزنش دیگران با تکانشگری تایید شد.

این یافته ها موید آن است که استفاده از راهبرد های مثبت تنظیم شناختی هیجان با افزایش تاب آوری فرد در شرایط دشوار زندگی منجر به کاهش رفتار های تکانشگرانه می شود و مسیر تاثیر گذاری برای راهبرد های منفی معکوس می باشد.

کلید واژه ها: تکانشگری، تاب آوری، تنظیم شناختی هیجان، اثر واسطه ای

فصل اول: کلیات پژوهش

1ـ1ـ مقدمه

به واقع نوع انسان همواره شاهد و متاثر از طیف گسترده ایی از آسیب که در اثر بروز رفتارهایی که بدلیل وجود تمایلات آنی و بدون توجه به پیامدهای آن صورت گرفته بوده است. رفتار مخاطره جویانه یا تکانشگرانه و یا به عبارتی تمایل سریع به عکس العمل در برابر انواع محرک ها بدون اینکه توجهی به پیامد های منفی آن انجام می پذیرد (استنفرد و ماتیاس، 2009) در لایه های مختلف زندگی انسانی از جمله رفتارهای شخصی، رفتار های اجتماعی و حتی تصمیم های عظیم سیاسی آسیب ها و هزینه های سنگینی را بر دوش جوامع گذارده اند.

به عنوان مثال در نگاهی از کلان به خرد، بسیاری از جنگ ها که منجر به از بین رفتن و انواع آسیب به انسان بوده است، طیف وسیعی از جرایم و بزهکاری ها، گرایش به مصرف مواد مخدر، بسیاری از رفتار های جنسی پر خطر و بسیاری از آسیب های شخصی و اجتماعی دیگر همراه با عواقبشان نشات گرفته از رفتارهای تکانشگرانه ای می باشند که بدون توجه به پیامد های آنها، فقط بدلیل بروز واکنش های نسنجیده آنی نسبت به محرک های درونی و یا بیرونی صورت پذیرفته اند.

فهرست نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

 • 1-1- مقدمه
 • 1-2-بیان مسئله
 • 1-3- ضرورت اهمیت تحقیق
 • 1-4- هدف تحقیق
 • 1-5- فرضیه های تحقیق
 • 1-6- تعاریف نظری متغیرها
 • 1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

 • 2-1- مباني نظري سازه های پژوهش
 • 2-1-1- مباني نظري سازه تكانشگری
 • 2-1-1-1- رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشگری
 • 2-1-1-2- تکانشگری و جایگاه آن در اختلالات روانی
 • 2-1-1-3- علل رفتار تکانشگرایانه
 • 2-1-2- مبانی نظری سازه تنظیم شناختی هیجان
 • 2-1-2-1- راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
 • 2-1-2-2- پیامدهای استفاده از راهبردهای مثبت و منفی تنظیم هیجانات
 • 2-1-2-3- تفاوت‌های جنسیتی در استفاده از راهبرهای تنظیم شناختی هیجان
 • 2-1-3- مبانی نظری سازه تاب آوری
 • 2-1-3-1- تعریف تاب آوری
 • 2-1-3-2- موج‌های پژوهش درباره تاب آوری
 • 2-1-3-2-1- موج اول
 • 2-1-3-2-2- موج دوم
 • 2-1-3-2-3- موج سوم
 • 2-2- پیشینه تحقیق
 • 2-2-1- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیر های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری
 • 2-2-2- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیرهای تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری
 • 2-2-3- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیرهای تاب آوری و تکانشگری
 • 2-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیقات پیشین و مدل های پیشنهادی پژوهش

فصل سوم: روش پژوهش

 • 3-1- معرفي نوع پژوهش، جامعه و نمونه آماری
 • 3-1-1- نوع پژوهش
 • 3-1-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش
 • 3-2- ابزارهای پژوهش و روايي و پايايي آن‌ها
 • 3-2-1- پرسشنامه مشخصات فردی
 • 3-2-2- پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان
 • 3-2-3- مقیاس تاب‌آوری
 • 3-2-4- مقیاس تکانشگری
 • 3-3- روش اجرا
 • 3-4- ملاحظات اخلاقی در شیوه اجرا
 • 3-5- روش تحلیل داده ها

فصل چهارم: یافته های پژوهش

 • 4-1- يافته هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش
 • 4-2- ماتريس همبستگي صفر مرتبه متغيرهاي پژوهش
 • 4-3- مراحل و جداول رگرسیونی و دیاگرام های مربوطه

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

 • 5-1- خلاصه‌ای از پژوهش
 • 5-2- مرحله اول: بررسی رابطه میان تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری
 • 5-3- مرحله دوم: بررسی رابطه میان خود تنظیمی شناختی هیجان و تاب آوری
 • 5-4- مرحله سوم:بررسی نقش واسطه ای تاب آوری میان خودتنظیمی شناختی هیجان و تکانشگری
 • 5-5- پیشنهادها و محدودیت های تحقیق
 • 5-6- پیشنهادهای کاربردی

پیوست ها

منابع

فهرست جداول

جدول 3-1- استراتژی های تنظیم شناختی هیجان در پر سشنامه ی گارنفسکی و همکاران (2001)

جدول 3-2- ضرایب پایایی برای استراتژی های تنظیم شناختی هیجان در مطالعه ی سامانی و پژوهش حاضر

جدول 4-1- شاخص هاي توصيفي ابعاد متغیر تکانشگری

جدول 4-2- شاخص هاي توصيفي ابعاد خودتنظیمی شناختی هیجان و تاب آوری

جدول 4-3- جدول همبستگی متغیرهای پژوهش

جدول4-4- رگرسیون خطي تکانشگری روی ابعاد خود تنظیمی شناختی هیجان

جدول4-5- رگرسیون چند متغیره تاب آوری بر ابعاد خود تنظیمی شناختی هیجان

جدول4-6- رگرسیون چند متغيره تکانشگری روی ابعاد خود تنظیمی شناختی هیجان و تاب آوری

فهرست اشکال

 • شکل 1-1- مدل واسطه ‌ای تاب آوری در ارتباط بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری
 • شکل 2-1- پیوند والدینی با تاب آوری از نظر کوون و همکاران (1996)
 • شکل2-2- رابطه اعتماد به نفس با تاب آوری از نظر راتر(1987)
 • شکل 2-3- مؤلفه های تاب آوری از نظر ریچاردسون و وایت (2002)
 • شکل 2-4- مهارت‌ های تطابقی با تاب آوری از نظر مگناس و همکاران (1995)
 • شکل 2-5- مدل پیشنهادی نهایی پژوهش
 • شکل 4-1- دياگرام شماره 1- مسير ابعاد خودتنظیمی شناختی هیجان به تکانشگری
 • شکل 4-2- دياگرام شماره 2- مسير ابعاد خود تنظیمی شناختی هیجان به تاب آوری
 • شکل 4- 3- دياگرام شماره 3 – مسير تأثير هم زمان متغیر تاب آوری و  ابعاد خود تنظیمی شناختی هیجان
 • شکل 4- 4- مدل نهایی در کل گروه

 

🔸🔸🔸

شامل 127 صفحه word قابل ویرایش

برای دانلود تحقیق بررسی نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری (رفتار مخاطره جويانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان شیراز میتوانید بعد از پرداخت آنلاین بلافاصله دانلود کنید

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.

به ازای هر فروش این محصول 25,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

برای مشاهده لینک اشتراک گذاری مختص شما، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

291 نمایش
100,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 127 صفحه
اندازه: 386 کیلوبایت
فرمت: doc
زبان: فارسی
به روز شده در:

به ازای هر فروش این محصول 25,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

سایر محصولات adv Other Products

تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی
adv
adv
دانلود مقاله تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی بصورت فایل ورد در 115 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: دانلود تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی چکیده پژوهش [...]
3 نمایش
5.0
100,000 تومان
تعیین رابطه و سهم پیش بینی کنندگی تاثیر هوش معنوی و عمل به باورهای دینی بر تنظیم هیجان شناختی در زنان باردار
adv
adv
دانلود مقاله با موضوع تعیین رابطه و سهم پیش ­بینی­ کنندگی تاثیر هوش معنوی و عمل به باورهای دینی بر تنظیم هیجان شناختی در زنان باردار بصورت فایل ورد در 127 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: دانلود تعیین رابطه و سهم پیش بینی کنندگی تاثیر هوش [...]
4 نمایش
5.0
100,000 تومان
تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری
adv
adv
دانلود مقاله تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 145 در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای چکیده [...]
150 نمایش
5.0
100,000 تومان
تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری
adv
adv
دانلود فایل تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 106   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت [...]
138 نمایش
5.0
100,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی
adv
adv
دانلود مقاله تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی بصورت فایل ورد در 115 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: دانلود تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی چکیده پژوهش [...]
3 نمایش
5.0
100,000 تومان
تعیین رابطه و سهم پیش بینی کنندگی تاثیر هوش معنوی و عمل به باورهای دینی بر تنظیم هیجان شناختی در زنان باردار
adv
adv
دانلود مقاله با موضوع تعیین رابطه و سهم پیش ­بینی­ کنندگی تاثیر هوش معنوی و عمل به باورهای دینی بر تنظیم هیجان شناختی در زنان باردار بصورت فایل ورد در 127 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: دانلود تعیین رابطه و سهم پیش بینی کنندگی تاثیر هوش [...]
4 نمایش
5.0
100,000 تومان
فایل تایپ شده اثرات معلم و کلاس درس (فصل 8 کتاب انگیزش در تعلیم و تربیت)
28% تخفیف
مرضیه خضری نژاد
مرضیه خضری نژاد معلم ، (دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی) ارائه کننده انواع پروژه های آماده با فرمت پاورپوینت ،ورد و pdf و طرح درس کتب ابتدایی
فایل تایپ شده اثرات معلم و کلاس درس (فصل 8 کتاب انگیزش در تعلیم و تربیت) تایپ کل فصل هشتم از کتاب انگیزش در تعلیم و تربیت (عنوان فصل: اثرات معلم و کلاس درس) همراه با تمامی جداول موجود در فصل بصورت دقیق با جزییات کامل در قالب فایل word به صورت قابل ویرایش
23 نمایش
5.0
قیمت اصلی 68,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.
pdf روش اجرائی قاعده تصمیم گیری مبنی بر ارزیابی ریسک در ارزیابی انطباق نتایج آزمون
09034863761
09034863761
pdf روش اجرائی قاعده تصمیم گیری مبنی بر ارزیابی ریسک در ارزیابی انطباق نتایج آزمون   روش اجرائی قاعده تصمیم گیری مبنی بر ارزیابی ریسک سازمان بین المللی استاندارد (ISO) استانداردهای بسیاری را منتشر می کند که استاندارد ISO/IEC 17025 اصلی ترین استاندارد مورد استفاده برای [...]
28 نمایش
5.0
198,000 تومان
22271 شناسه محصول
291 نمایش