شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری
نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری

نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
143 نمایش
25,000 تومان

دانلود فایل word بررسی نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری (رفتار مخاطره جويانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان شیراز

 

دانلود تحقیق بررسی نقش واسطه گری تاب آوری

در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه بررسی نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری (رفتار مخاطره جويانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان شیراز می‌پردازیم که در قالب 127 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری

بخشی از متن بررسی نقش واسطه گری تاب آوری در زنان بی سرپرست

چکیده:

تکانشگری (رفتار مخاطره جویانه) اثرات منفی ویران کننده ای بر سلامت فرد و اجتماع می گذارد. تحقیقات چندی به بررسی نقش شیوه های تنظیم شناختی هیجانات در بروز رفتار های تکانشگرانه پرداخته اند، با این حال مکانیسم ارتباط این دو سازه هنوز در ابهام است. پژوهش حاضر در راستای شناخت عوامل موثر بر رفتار های تکانشگرانه در زنان بی سرپرست، به بررسی نقش واسطه گری سازه تاب آوری در ارتباط بین سازه های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری پرداخته است. نمونه مورد بررسی 210 نفر از زنان بی سرپرست تحت حمایت بود که به کلینیک های تحت پوشش بهزیستی شیراز مراجعه کرده بودند.

شرکت کنندگان پژوهش  مقیاس های تکانشگری، تاب آوری و تنظیم شناختی هیجان را تکمیل نمودند. در تحلیل داده های این پژوهش نرم افزار SPSS به منظور توصیف و تحلیل داده های خام و ترسيم ماتريس همبستگي به کار گرفته شد و به جهت تعیین تطابق مدل مفروض با داده هاي مشاهده شده و براي بررسی فرضیه پژوهش از رگرسيون چند گانه به صورت متوالي همزمان، مطابق با مراحل بارون و كني (1986)، استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها حاکی از این بود که:

 1. بعد تمرکز مجدد مثبت و برنامه ریزی کردن از متغیر تنظیم شناختی هیجان پیش بینی کننده منفی و بعد سرزنش دیگران پیش بینی کننده مثبت تکانشگری می باشد.
 2. ابعاد تمرکز مجدد مثبت، برنامه ریزی کردن، ارزیابی مثبت و دیدگاه وسیع تر پیش بینی کننده مثبت تاب آوری هستند.
 3. نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین ابعاد تمرکز مجدد مثبت، برنامه ریزی کردن و سرزنش دیگران با تکانشگری تایید شد.

این یافته ها موید آن است که استفاده از راهبرد های مثبت تنظیم شناختی هیجان با افزایش تاب آوری فرد در شرایط دشوار زندگی منجر به کاهش رفتار های تکانشگرانه می شود و مسیر تاثیر گذاری برای راهبرد های منفی معکوس می باشد.

کلید واژه ها: تکانشگری، تاب آوری، تنظیم شناختی هیجان، اثر واسطه ای

فصل اول: کلیات پژوهش

1ـ1ـ مقدمه

به واقع نوع انسان همواره شاهد و متاثر از طیف گسترده ایی از آسیب که در اثر بروز رفتارهایی که بدلیل وجود تمایلات آنی و بدون توجه به پیامدهای آن صورت گرفته بوده است. رفتار مخاطره جویانه یا تکانشگرانه و یا به عبارتی تمایل سریع به عکس العمل در برابر انواع محرک ها بدون اینکه توجهی به پیامد های منفی آن انجام می پذیرد (استنفرد و ماتیاس، 2009) در لایه های مختلف زندگی انسانی از جمله رفتارهای شخصی، رفتار های اجتماعی و حتی تصمیم های عظیم سیاسی آسیب ها و هزینه های سنگینی را بر دوش جوامع گذارده اند.

به عنوان مثال در نگاهی از کلان به خرد، بسیاری از جنگ ها که منجر به از بین رفتن و انواع آسیب به انسان بوده است، طیف وسیعی از جرایم و بزهکاری ها، گرایش به مصرف مواد مخدر، بسیاری از رفتار های جنسی پر خطر و بسیاری از آسیب های شخصی و اجتماعی دیگر همراه با عواقبشان نشات گرفته از رفتارهای تکانشگرانه ای می باشند که بدون توجه به پیامد های آنها، فقط بدلیل بروز واکنش های نسنجیده آنی نسبت به محرک های درونی و یا بیرونی صورت پذیرفته اند.

فهرست نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

 • 1-1- مقدمه
 • 1-2-بیان مسئله
 • 1-3- ضرورت اهمیت تحقیق
 • 1-4- هدف تحقیق
 • 1-5- فرضیه های تحقیق
 • 1-6- تعاریف نظری متغیرها
 • 1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

 • 2-1- مباني نظري سازه های پژوهش
 • 2-1-1- مباني نظري سازه تكانشگری
 • 2-1-1-1- رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشگری
 • 2-1-1-2- تکانشگری و جایگاه آن در اختلالات روانی
 • 2-1-1-3- علل رفتار تکانشگرایانه
 • 2-1-2- مبانی نظری سازه تنظیم شناختی هیجان
 • 2-1-2-1- راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
 • 2-1-2-2- پیامدهای استفاده از راهبردهای مثبت و منفی تنظیم هیجانات
 • 2-1-2-3- تفاوت‌های جنسیتی در استفاده از راهبرهای تنظیم شناختی هیجان
 • 2-1-3- مبانی نظری سازه تاب آوری
 • 2-1-3-1- تعریف تاب آوری
 • 2-1-3-2- موج‌های پژوهش درباره تاب آوری
 • 2-1-3-2-1- موج اول
 • 2-1-3-2-2- موج دوم
 • 2-1-3-2-3- موج سوم
 • 2-2- پیشینه تحقیق
 • 2-2-1- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیر های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری
 • 2-2-2- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیرهای تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری
 • 2-2-3- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیرهای تاب آوری و تکانشگری
 • 2-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیقات پیشین و مدل های پیشنهادی پژوهش

فصل سوم: روش پژوهش

 • 3-1- معرفي نوع پژوهش، جامعه و نمونه آماری
 • 3-1-1- نوع پژوهش
 • 3-1-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش
 • 3-2- ابزارهای پژوهش و روايي و پايايي آن‌ها
 • 3-2-1- پرسشنامه مشخصات فردی
 • 3-2-2- پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان
 • 3-2-3- مقیاس تاب‌آوری
 • 3-2-4- مقیاس تکانشگری
 • 3-3- روش اجرا
 • 3-4- ملاحظات اخلاقی در شیوه اجرا
 • 3-5- روش تحلیل داده ها

فصل چهارم: یافته های پژوهش

 • 4-1- يافته هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش
 • 4-2- ماتريس همبستگي صفر مرتبه متغيرهاي پژوهش
 • 4-3- مراحل و جداول رگرسیونی و دیاگرام های مربوطه

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

 • 5-1- خلاصه‌ای از پژوهش
 • 5-2- مرحله اول: بررسی رابطه میان تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری
 • 5-3- مرحله دوم: بررسی رابطه میان خود تنظیمی شناختی هیجان و تاب آوری
 • 5-4- مرحله سوم:بررسی نقش واسطه ای تاب آوری میان خودتنظیمی شناختی هیجان و تکانشگری
 • 5-5- پیشنهادها و محدودیت های تحقیق
 • 5-6- پیشنهادهای کاربردی

پیوست ها

منابع

فهرست جداول

جدول 3-1- استراتژی های تنظیم شناختی هیجان در پر سشنامه ی گارنفسکی و همکاران (2001)

جدول 3-2- ضرایب پایایی برای استراتژی های تنظیم شناختی هیجان در مطالعه ی سامانی و پژوهش حاضر

جدول 4-1- شاخص هاي توصيفي ابعاد متغیر تکانشگری

جدول 4-2- شاخص هاي توصيفي ابعاد خودتنظیمی شناختی هیجان و تاب آوری

جدول 4-3- جدول همبستگی متغیرهای پژوهش

جدول4-4- رگرسیون خطي تکانشگری روی ابعاد خود تنظیمی شناختی هیجان

جدول4-5- رگرسیون چند متغیره تاب آوری بر ابعاد خود تنظیمی شناختی هیجان

جدول4-6- رگرسیون چند متغيره تکانشگری روی ابعاد خود تنظیمی شناختی هیجان و تاب آوری

فهرست اشکال

 • شکل 1-1- مدل واسطه ‌ای تاب آوری در ارتباط بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری
 • شکل 2-1- پیوند والدینی با تاب آوری از نظر کوون و همکاران (1996)
 • شکل2-2- رابطه اعتماد به نفس با تاب آوری از نظر راتر(1987)
 • شکل 2-3- مؤلفه های تاب آوری از نظر ریچاردسون و وایت (2002)
 • شکل 2-4- مهارت‌ های تطابقی با تاب آوری از نظر مگناس و همکاران (1995)
 • شکل 2-5- مدل پیشنهادی نهایی پژوهش
 • شکل 4-1- دياگرام شماره 1- مسير ابعاد خودتنظیمی شناختی هیجان به تکانشگری
 • شکل 4-2- دياگرام شماره 2- مسير ابعاد خود تنظیمی شناختی هیجان به تاب آوری
 • شکل 4- 3- دياگرام شماره 3 – مسير تأثير هم زمان متغیر تاب آوری و  ابعاد خود تنظیمی شناختی هیجان
 • شکل 4- 4- مدل نهایی در کل گروه

 

🔸🔸🔸

شامل 127 صفحه word قابل ویرایش

برای دانلود تحقیق بررسی نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری (رفتار مخاطره جويانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان شیراز میتوانید بعد از پرداخت آنلاین بلافاصله دانلود کنید

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.

به ازای هر فروش این محصول 6,250 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

برای مشاهده لینک اشتراک گذاری مختص شما، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

143 نمایش
25,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظيم شناختی هيجان و تكانشگری
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 127 صفحه
اندازه: 386 کیلوبایت
فرمت: doc
زبان: فارسی
به روز شده در:

به ازای هر فروش این محصول 6,250 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

سایر محصولات adv Other Products

دانلود pdf کتاب نیاز سنجی اطلاعات (محمود بابائی)
adv
adv
دانلود pdf کتاب نیاز سنجی اطلاعات در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه کتاب نیاز سنجی اطلاعات محمود بابائی می‌پردازیم که در قالب 218 صفحه با فرمت pdf آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد. دانلود کتاب نیاز سنجی اطلاعات (محمود بابائی) به صورت فایل پی دی [...]
166 نمایش
5.0
20,000 تومان
پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی ppt + pdf
adv
adv
دانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی می‌پردازیم که در قالب 42 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش با فرمت ppt و 61 صفحه فایل pdf آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد. دانلود پاورپوینت بسته [...]
188 نمایش
5.0
15,000 تومان
آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری
adv
adv
دانلود تحقیق سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری (ارزیابی ریسک عقب زدگی به روش ماتریس اندرکنش و اندیس آسیب پذیری) می‌پردازیم که در قالب 21 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc آماده شده و [...]
169 نمایش
5.0
15,000 تومان
دانلود فایل اصطلاح نامه روانشناسی بصورت ورد word
adv
adv
دانلود اصطلاح نامه روانشناسی بصورت فایل ورد word تعداد صفحات 167 در زیر بخش هایی از فایل را مشاهده میفرمایید:   دانلود فایل اصطلاح نامه روانشناسی در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه فایل ورد word اصطلاح نامه روانشناسی می‌پردازیم که در قالب 167 صفحه word قابل ویرایش [...]
138 نمایش
5.0
30,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

معرفی تست های رفتاری جهت شناسایی اعتیاد به اینترنت
صمد جوادی
صمد جوادی
دانلود pdf معرفی تست های رفتاری جهت شناسایی اعتیاد به اینترنت به صورت فایل پی دی اف 5 صفحه دانلود pdf معرفی تست های رفتاری جهت شناسایی اعتیاد به اینترنت اینترنت به عنوان ابزاری نو در دهه شصت توسط ایالات متحده جهت اهداف نظامی بکار گرفته شد، اما دیری نگذشت که بطور معجزه آسایی [...]
27 نمایش
5.0
18,000 تومان
نمونه مصاحبه بالینی وسواس فکری عملی + دو نمونه گزارش کار
فایلمس دات کام
فایلمس دات کام ما اولین نیستیم ولی اومدیم که بهترین باشیم | اولویت ما، کیفیت و رضایت کاربران ماست
📌 فایلمس برای این محصول فروشنده می پذیرد 📌 در صورت تمایل به پشتیبانی سایت پیام دهید         نمونه مصاحبه بالینی وسواس فکری عملی + دو نمونه گزارش کار نمونه دوم مصاحبه وسواس شرح حال اطلاعات شناسایی کننده: (Indentifig information) شکایت عمده(Chief complaint) [...]
63 نمایش
5.0
رایگان
رساله تحقیق درباره مرکز اسکان معتادان
وحید عباسی بانی
وحید عباسی بانی مقاله، رساله، تحقیق و گزارش رشته های عمران و معماری
رساله تحقیق درباره مرکز اسکان معتادان شامل 125 صفحه به صورت فایل ورد word    توضیحات رساله تحقیق درباره مرکز اسکان معتادان مرکز اسکان معتادان آسایشگاه ها خدماتی را برای افرادی در سنین مختلف از بچه تا بزرگسال فراهم میکنند.در حال حاضر در بریتانیا افراد زیادی در آسایشگاه [...]
81 نمایش
5.0
190,000 تومان
دانلود pdf جزوه آزمون های روانشناختی
29% تخفیف
عرفان قیصری
عرفان قیصری سلام ممنون از اینکه فروشگاه ما را انتخاب کردید سعی داریم کاربردی ترین و بروزترین فایل های روانشناسی رو با کمترین قیمت در این جا با شما به اشتراک بزاریم. تا در کمترین زمان بالاترین یادگیری را داشته باشید زیرا که شما لایق بهترین ها هستید. لطفا با پیشنهاد و انتقادات خود به ما کنید. با تشکر
دانلود pdf جزوه آزمون های روانشناختی در این مطلب از وبسایت فایلمس به ارائه جزوه آزمون های روانشناختی (وکسلر ام سی ام ای ام ام پی ای کوهات و فرافکن) میپردازیم که در قالب 60 صفحه با فرمت pdf آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.   دانلود pdf جزوه […]
34 نمایش
5.0
25,000 تومان
22271 شناسه محصول
143 نمایش