شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پایان نامه پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک شبکه های عصبی پایان نامه پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک شبکه های عصبی
پایان نامه پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک شبکه های عصبی پایان نامه پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک شبکه های عصبی

پایان نامه پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک شبکه های عصبی

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
18% تخفیف
45,000 تومان

پایان نامه پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی

 

پروژه کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

پیش بینی لینک با استفاده از شبکه عصبی

 

دید کلی؛

فایل پایان نامه پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه های عصبی برای پروژه کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، در 76 صفحه پی دی اف به صورت جامع و کامل با فرمت pdf آماده شده است.

 

پایان نامه پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه های عصبی
پایان نامه پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه های عصبی

 

توضیحات فایل پیش بینی لینک با استفاده از شبکه عصبی

چکیده

امروزه با افزایش محبوبیت شبکه های اجتماعی، تحلیل و بررسی این شبکه ها مورد توجه بسیاری از محققین در زمینه های مختلفی قرار گرفته است. با تاریخچه ای بالغ بر هفتاد سال، تحلیل شبکه های اجتماعی یک موضوع بین رشته ای میان رشته هایی مثل جامعه شناسی، ریاضیات و علوم کامپیوتر است که در علوم مختلف مانند جامعه شناسی، اقتصاد، علوم ارتباطی، روانشناسی، فیزیک و کامپیوتر کاربرد دارد. یکی از تحلیل هایی که در شبکه های اجتماعی صورت میگیرد، پیش بینی لینک (پیوند) است. در این مقاله روش های مختلف پیش بینی لینک به صورت مختصر ذکر شده اند.

هدف اصلی این پروژه پیش بینی لینک با استفاده از شبکه عصبی به خصوص شبکه عصبی گراف می باشد.

در این مقاله ما چارچوب جدید SEAL (یادگیری از زیرگراف ها، تعبیه ها و ویژگی ها) را برای پیش بینی لینک پیشنهاد دادیم. که ترکیبی از هر سه نوع روش در یک شبکه عصبی گراف واحد (GNN) هست.

GNN (شبکه عصبی گراف) نوع جدیدی از شبکه عصبی است که مستقیماً نمودارها (گرافها) را به عنوان ورودی می پذیرد و برچسب های آنها را به عنوان خروجی صادر میکند.

در SEAL، ورودی GNN یک زیر گراف محلی در اطراف هر لینک هدف است. ما به صورت تئوری اثبات میکنیم که زیر گراف های محلی ما نیز مقدار زیادی از نظم بالا و ویژگی های ساختار گراف که مربوط به وجود پیوند هست را حفظ میکند و در اختیار دارد.

یک ویژگی مهم دیگر این است که GNN به طور طبیعی میتواند ویژگی های نهفته و ویژگی های صریح را باهم ترکیب کند. این کار با به هم پیوستن تعبیه های گره (ویژگی های نهفته) و ویژگی های هر گره (ویژگی های صریح) در ماتریس اطلاعات برای هر زیر گراف انجام میشود؛ بنابراین ترکیب این سه نوع ویژگی قدرت یادگیری GNN را افزایش میدهد.

بر اساس آزمایش های گسترده، SEAL به طور بی سابقه ای در برابر طیف وسیعی از روش های پایه، از جمله روش های متفاوت پیش بینی لینک نظیر روش های اکتشافی (هیوریستیک) و روش های جاسازی شبکه عملکرد بسیار قوی را نشان داده است. همچنین در این مقاله ما پیش بینی لینک را برای شبکه نویسندگی مشترک با استفاده از شبکه عصبی گراف تجزیه و تحلیل نمودیم.

پایان نامه پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه های عصبی
پایان نامه پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه های عصبی

 

فهرست پایان نامه پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی

فصل ۱ : پیش بینی لینک، کاربردها و ضرورت حل مسئله

۱ – ۱ پیش بینی لینک در شبکه اجتماعی (link prediction)

۱ – ۲ کاربردهای پیش بینی لینک

۱ – ۳ اشاره ای به دو مسئلهٔ شبیه به پیش بینی لینک

۱ – ۳ – ۱ کشف ارتباطات مفقوده

۱ – ۳ – ۲ مسئلهٔ پیشنهاد بر اساس همکاری گروهی در سامانه های پیشنهاد دهنده

۱ – ۴ قابلیت های الگوریتم های پیش بینی ارتباطات یا Link Prediction

۱ – ۵ روش های مختلف پیش بینی لینک:

۱ – ۵ – ۱ روشهای پیش بینی لینک بدون ناظر:

۱ – ۵ – ۲ روش های پیش بینی لینک با ناظر:

۱ – ۶ الگوریتم های مطرح در حوزه پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی:

فصل ۲ : توضیح روش شبکه های عصبی در حل مسائل

۲ – ۱ شبکه عصبی چیست؟

۲ – ۲ شبکه های عصبی حقیقی و مصنوعی:

۲ – ۳ یک شبکه عصبی متشکل از چه چیزهایی است؟

۲ – ۴ شبکه عصبی چگونه یاد میگیرد؟

۲ – ۵ شبکه عصبی در عمل چگونه کار میکند؟

۲ – ۶ از شبکه های عصبی برای چه کاری استفاده میشود؟

۲ – ۷ شبکه های عصبی مصنوعی ANN

۲ – ۸ الگوریتم های یادگیری:

فصل ۳ : ارائه مقالاتی از کاربرد شبکه عصبی در حل مسئلهٔ پیش بینی لینک

۳ – ۱ پیش بینی پیوند بر اساس شبکه عصبی گراف

۳ – ۱ – ۱ چکیده:

۳ – ۱ – ۳ مقدماتی

۳ – ۱ – ۳ – ۱ : امتیازات اکتشافی برای پیش بینی لینک:

۳ – ۱ – ۳ – ۲ ماشین عصبی Weisfeiler-Leman

۳ – ۱ – ۴ – ۲ تعبیه شبکه

۳ – ۱ – ۳ چارچوب SEAL

۳ – ۱ – ۳ – ۱ استخراج زیر گراف محصور

 • شاخص Katz :
 • PageRank
 • سایر ویژگی های مرتبه بالا

۳ – ۱ – ۳ – ۲ ساخت ماتریس اطلاعات گره

 • برچسب زدن به گره
 • تعبیه گره با تزریق منفی

۳ – ۱ – ۳ – ۳ یادگیری شبکه عصبی گراف (GNN)

۳ – ۱ – ۴ . نتایج تجربی

۳ – ۱ – ۴ – ۱ آزمایش ها بر روی شبکه ها با اندازه متوسط

۳ – ۱ – ۴ – ۲ آزمایش های انجام شده بر روی شبکه های متوسط تا بزرگ

۳ – ۱ – ۵ نتیجه گیری

۳ – ۲ پیش بینی پیوند در شبکه های اجتماعی: رویکرد شبکه عصبی مبتنی برامتیاز شباهت

۳ – ۲ – ۱ خلاصه:

۳ – ۲ – ۲ مقدمه و پیش زمینه

۳ – ۲ – ۳ پیشبینی لینک:

۳ – ۲ – ۳ – ۱ استراتژیهای مبتنی بر تشابه

۳ – ۲ – ۳ – ۲ الگوریتم بیشینه و حداکثر احتمال

۳ – ۲ – ۳ – ۳ روش احتمالی/ یادگیری نظارتشده

۳ – ۲ – ۴ تشابه پیوند و معیارهای مربوط به داده های شبکه نویسندگی مشترک

 • سطح تشابه
 • معیارهای مربوط به داده های شبکهٔ نویسندگی مشترک
 • الف. معیارهای مبتنی بر مجاورت و نزدیکی :
 • ب. معیارهای تجمع یا اجتماع:

۳ – ۲ – ۵ روش پیشنهادی برای پیش بینی پیوند بر اساس شباهت گره شبکه عصبی

 • الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر روش SimRank که اندازه گیری شباهت مبتنی بر پیوند هست

۳ – ۲ – ۶ الگوریتم پیشنهادی:

 • شکل ۳ – ۱۱ فلوچارت الگوریتم پیشنهادی

۳ – ۲ – ۷ نتیج گیری:

۳ – ۲ – ۸ کار آینده

۳ – ۳ الگوریتم پیشبینی لینک برای شبکه های نویسندگی مشترک با استفاده از شبکه عصبی

۳ – ۳ – ۱ مقدمه

۳ – ۳ – ۲ پیش زمینه

۳ – ۳ – ۳ روش پیشنهادی

۳ – ۳ – ۴ آزمایش ها

۳ – ۳ – ۵ نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل

۳ – ۳ – ۶ نتیجه

فصل ۴ : جمع بندی

۴ – ۱ روش های اکتشافی برای پیش بینی لینک:

۴ – ۲ ماشین عصبی Weisfeiler-Leman (WLNM)

۴ – ۳ تعبیه شبکه

۴ – ۴ چارچوب SEAL

 

برای دانلود فایل پایان نامه پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک شبکه های عصبی می‌توانید آن را از لینک زیر تهیه کنید

45,000 تومانافزودن به سبد خرید

 

 

 

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.

به ازای هر فروش این محصول 9,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

برای مشاهده لینک اشتراک گذاری مختص شما، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

18% تخفیف
45,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
پایان نامه پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک شبکه های عصبی
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
تعداد صفحات: 69 صفحه
اندازه: 1.98
فرمت: PDF
زبان: فارسی
برگزارکننده: مائده نصوحیان
به روز شده در:

به ازای هر فروش این محصول 9,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

محصولات مرتبط Related Products

ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد متریک های مسیریابی IBETX بر روی پروتکل های مسیریابی DSDV در شبکه
ندا آقاخانی
ندا آقاخانی فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر
دانلود فایل ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد متریک های مسیریابی IBETX بر روی پروتکل های مسیریابی DSDV در شبکه تعداد صفحات : 14 صفحه فرمت : word قابل ویرایش عنوان انگلیسی مقاله : Performance Evaluation of the IBETX Routing Metric over DSDV Routing Protocol in Wireless Ad hoc [...]
72 نمایش
5.0
45,000 تومان
ترجمه مقاله ارزیابی کاربردپذیری تکنولوژی های وب معنایی
ندا آقاخانی
ندا آقاخانی فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر
دانلود فایل ترجمه مقاله ارزیابی کاربردپذیری تکنولوژی های وب معنایی همراه با اصل مقاله انگلیسی فرمت : word قابل ویرایش – 21 صفحه   عنوان مقاله انگلیسی : Applicability assessment of Semantic Web technologies سال چاپ : 2011 تعداد صفحه : 11 صفحه عنوان فارسی : ارزیابی [...]
58 نمایش
5.0
40,000 تومان
ترجمه مقاله استراتژی هوشمند زمان بندی وظیفه برای تعادل بار در محاسبات ابری
ندا آقاخانی
ندا آقاخانی فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر
دانلود فایل ترجمه مقاله استراتژی هوشمند زمان بندی وظیفه برای تعادل بار در محاسبات ابری تعداد صفحه : 16 صفحه فرمت : word قابل ویرایش   عنوان انگلیسی : Intelligent Strategy of Task Scheduling in Cloud Computing for Load Balancing مشخصات مقاله : International Journal of [...]
62 نمایش
5.0
33,000 تومان
ترجمه مقاله الگوریتم لانه مورچگان مبتنی بر استراتژی تعادل بار در رایانش ابری
ندا آقاخانی
ندا آقاخانی فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر
دانلود فایل ترجمه مقاله الگوریتم لانه مورچگان مبتنی بر استراتژی تعادل بار در رایانش ابری تعداد صفحه : 10 صفحه فرمت : word قابل ویرایش عنوان مقاله انگلیسی: An Ant Colony Based Load Balancing Strategy in Cloud computing   بخشی از محتوای ترجمه مقاله الگوریتم لانه مورچگان [...]
61 نمایش
5.0
30,000 تومان