شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پاورپوینت استراتژی بازاریابی در گردشگری ورزشی پاورپوینت استراتژی بازاریابی در گردشگری ورزشی
پاورپوینت استراتژی بازاریابی در گردشگری ورزشی پاورپوینت استراتژی بازاریابی در گردشگری ورزشی

پاورپوینت استراتژی بازاریابی در گردشگری ورزشی

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
170 نمایش
32,000 تومان

پاورپوینت استراتژی بازاریابی در گردشگری ورزشی، یک پاورپوینت آماده در مورد استراتژی گردشگری ورزشی می باشد که به بررسی ماهیت و توسعه گردشگری ورزشی، اهمیت توجه به توریسم ورزشی، نقش گردشگری ورزشی درکارآفرینی اجتماعی، چالش های توریسم ورزشی ایران و… پرداخته شده است.

پاورپوینت استراتژی بازاریابی در گردشگری ورزشی

استراتژی بازاریابی در گردشگری ورزش با رویکرد مدیریت ذائقه تماشاگران

 

دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی در گردشگری ورزشی

در این مطلب از وب سایت فایلمَس به ارائه پاورپوینت استراتژی بازاریابی در گردشگری ورزشی، می‌پردازیم که در قالب 79 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش به صورت جامع و کامل با فرمت pptx و همراه با فایل پی دی اف آن با فرمت pdf آماده شده است. و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

 

پاورپوینت استراتژی بازاریابی در گردشگری ورزشی
پاورپوینت استراتژی بازاریابی در گردشگری ورزشی با ذائقه تماشاگران – فایلمس

 

توضیحات پاورپوینت استراتژی بازاریابی در گردشگری ورزشی

تعریف گردشگری ورزشی

سفری است که به دلایل غیر تجاری به صورت رسمی و بر پایه تفریح یا تماشای ورزش، تشویق ورزشکاران حضور در رویدادهای ورزشی، به صورت کوتاه مدت یا تعریف شده در داخل یا خارج از کشور صورت میگیرد”. (مجتبوی ، 17:1386). از توریسم ورزشی می توان به عنوان واژه ای پیچیده نام برد. پیچیدگی آن ناشی از ترکیب دو صنعت نوظهور در معادلات اقتصادی عصر جدید می باشد.

گیبسون توریسم ورزشی را اینگونه تعریف می کند :”مسافرتی تفریحی است که که در آن یک شخص به طور موقت ،به خارج از محیط زندگی خود به منظور ورزش کردن ، تماشای فعالیت ورزشی یا لذت بردن از رویدادهای ورزشی مسافرت می کند”

ﻧﻘﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﻲ در ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ورزﺷﻲ

ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﻲ ﺟﺰء ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺤﺴﻮبﻣﻲ ﺷﻮد . در ، اﻳﻦ ﻧﻮعﺻﻨﺎﻳﻊ ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺟﺬ از . ب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ اراﺋﺔ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻢ از، ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن است. ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﻲ ﺟﻬﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ راﻳﺞ در ﺑﺎ دو ﻫﺪف درآﻣﺪزاﻳﻲ و اﺷﺘﻐﺎل زا ﻳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در راﺳﺘﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻗﻠﻤﺪاد می شود.

اﻳﻦ ﻧﻮع گردشگری در ﭼﻨﺪدﻫﺔ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺧﻴﺮ رﺷﺪ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ . ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ، ﮔﺬاري و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ز اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي را در ﻛﺸﻮر ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و از ﻓﻮاﻳﺪ زﻳﺎد آن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اقتصادی ﺑﻬﺮه برداری کنند.

اهمیت توجه به توریسم ورزشی

امروزه همه کشورها – اعم از توسعه یافته و در حال توسعه و حتی کشورهای عقب مانده – پذیرفته اند که هر توسعه ای تنها با برنامه ریزی امکان پذیر است. صنعت توریسم که از دیرباز مورد توجه بشر بوده ، امروزه نقش ویژه ای در اقتصاد جهانی به عهده دارد. علاوه بر آن این صنعت عامل موثری در تعامل فرهنگ ها ، گفتگوی تمدن ها و برقراری تحکیم انس و الفت بین ملت هاست.). توریسم ورزشی کلید عظیم میزبانی حادثه ای بزرگ مثل رقابت های المپیک یا جام جهانی است و این دلیل صرف میلیون ها دلار را با جذب گردشگران را به دنبال دارد.(کرومپتون، 1997).

تجارت ورزش و صنعت گردشگری درایران وجهان

تجارت ورزش و صنعت گردشگری صنعتی ترکیبی است و آنقدر سودآوری دارد که تمام کشورها، مناطق، دفاتر سازمانی، سازمان های متولی ورزش و خود رشته های ورزشی از ان سود می برند. به طوری که بابت هر روز برگزاری رقابت های گاهی 400 میلیون دلار سود عاید کشور میزبان می شود. (هنرور، 1384). با توجه به بررسی های صورت گرفته، جمهوری اسلامی ایران یکی از 10 کشور اول دنیا از نظر جذابیت های گردشگری است.

اما ، آنچه مسلم است این کشور با وجود داشتن پتانسیل های بسیاری در زمینه گردشگری، متأسفانه هنوز نتوانسته به ان درجه و اعتبار و جایگاه واقعی خود دست یابد، چرا که سهم گردشگری کشور ما از تولید ناخالص ملی ما فقط 1% درصد است.(محرم زاده، 1384)

ماهیت و توسعه گردشگری ورزشی

برنامه توسعه گردشگری ورزشی پل ماهیت جذاب کسب‌وکار ورزش و توریسم ناشی از این واقعیت است که هیچ مانع از زبان یا فرهنگ را نمی‌داند ; هر ورزشی قابل‌تصور , هر گروه سنی و هر جمعیت شناختی را پوشش می‌دهد ; و هر دو شامل افرادی می‌شود که برای بازی یا تماشای ورزش خود سفر می‌کنند . : طبیعت جذاب تجارت ورزش و توریسم ناشی از این واقعیت است که هیچ مانع از زبان یا فرهنگ نمی‌شناسد ; هر ورزشی قابل‌تصور , هر گروه سنی و هر جمعیت شناختی را پوشش می‌دهد ; و هر دو شامل افرادی می‌شود که برای بازی یا تماشای ورزش انتخاب خود سفر می‌کنند

توریست‌های ورزشی چه کسانی هستند

توریست‌ها ورزشی چه کسانی هستند ؟ آن‌ها باید بیش از 80 کیلومتر سفر کنند و یا یک شبه در یک رویداد ورزشی شرکت کنند یا در آن شرکت کنند . ورزش دلیلی است که آن‌ها سفر می‌کنند – آن‌ها در غیر این صورت به آن مکان سفر نکرده اند و برای این رویداد خاص نبوده اند . که توسط کمیسیون گردشگری کانادا و اتحاد گردشگری ورزشی کانادا تعریف شده‌است.

اعداد کلیدی : آمار کلیدی در مورد دویست هزار رویداد ورزشی که هر ساله در کانادا برگزار می‌شود . * سفر ورزشی , سالانه 2.4 میلیارد دلار هزینه گردشگری را تشکیل می‌دهد . اهمیت اقتصادی ورزش آماتور و تجدید حیات فعال در ادمونتون در سال 2000 متوسط کودک 56 دلار و روز 85 دلار در هنگام سفر به ادمونتون در حین شرکت در ورزش صرف می‌کند .

پاورپوینت استراتژی بازاریابی در گردشگری ورزش
پاورپوینت استراتژی بازاریابی در گردشگری ورزش – فایلمس

 

فهرست مطالب پاورپوینت استراتژی بازاریابی در گردشگری ورزشی

 • ۱-تعریف گردشگری ورزشی
 • ۲-ﻧﻘﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﻲ در ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ورزﺷﻲ
 • ۳-اهمیت توجه به توریسم ورزشی
 • ۴-تجارت ورزش و صنعت گردشگری درایران وجهان
 • ۵-ماهیت و توسعه گردشگری ورزشی
 • ۶-توریست‌های ورزشی چه کسانی هستند
 • ۷-تاثیرات اقتصادی گردشگری ورزشی
 • ۸-مزیت های اقتصادی رویدادهای ورزشی
 • ۹-نقش گردشگری ورزشی درکارآفرینی اجتماعی
 • ۱۰-مصرف کنندگان رویداد ورزشی آنلاین: نگرش، کیفیت رضایت
 • ۱۱-گردشگری جغرافیایی برای افراد دارای معلولیت در کشورپرتقال: فرصت ها و چالش ها
 • ۱۲-گردشگری ورزشی و کمک به زندگی معلولان
 • ۱۳-آگاهی از انتظارات مشتریان ورزشی ومدیریت ذائقه آنان
 • ۱۴-نقش کیفیت خدمات گردشگری دررضایتمندی گردشگران ورزشی
 • ۱۵-اهمیت تماشاگران برای سازمان های ورزشی
 • ۱۶-درک عمیق خواسته های مشتریان
 • ۱۷-جهانی شدن ورزش
 • ۱۸-ﻣﺤﻮر اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﺎﻣﻊ، ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
 • ۱۹-مشتریان آکادمی المپیک چه کسانی هستند.
 • ۲۰-نقش رسانه های ورزشی درشکل گیری هویت تیمی و رابطه آن با وفاداری درهواداران فوتبال
 • ۲۱-نکات پژوهشی از مقاله:بررسی انگیزه های حضورتماشاگرانونقش آن بروفاداری به مقصددر توردوچرخه سواری بین المللی آذربایجان
 • ۲۲-استقبال شهروندان از مسابقات ورزشی
 • ۲۳-ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺬب ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان و ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن مسابقات ورزشی
 • ۲۴-اهمیت گردشگری ورزشی
 • ۲۵-اهمیت بازاریابی برای گردشگری ورزشی
 • ۲۶-انواع گردشگری ورزشی
 • ۳۸-پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع
 • ۴۴-فرآیند بازاریابی
 • ۴۵- متغیرهای پژوهش
 • ۴۶- مدل مفهومی پژوهش
 • ۷۳-پیشنهادات پژوهش (ادامه)
 • ۷۶-چالش های توریسم ورزشی ایران
 • ۷۷- فرصت های توسعه توریسم ورزشی ایران
 • ۷۸-رویکردمدیریتِ مطلوبِ عملیاتی و استراتژیکِ توریسم ورزشی
 • ۷۹- پیشنهاد ها و راهبردها در راستای موفقیت گردشگری ورزشی-ادامه

 

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
170 نمایش
32,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
دانلود رایگان آپدیت های محصول
6ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 500 امتیاز در باشگاه مشتریان
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق سیستم پشتیبانی فایلمَس
پاورپوینت استراتژی بازاریابی در گردشگری ورزشی
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 79 اسلاید
تعداد پارت: 2 فایل
اندازه: 6.42 مگابایت
فرمت: ppt و pdf
زبان: فارسی
استپ: پاورپوینت و پی دی اف
به روز شده در:
محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلا س های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - کانال تلگرام: pajhohesh_kasbokar@ - همراه: 09144067323 - 09142183819

سایر محصولات محرم غفاری Other Products

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک در برندهای مطرح
18% تخفیف
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلا س های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - کانال تلگرام: pajhohesh_kasbokar@ - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک یک پاورپوینت آماده درباره مراحل و روشهای تدوين برنامه ريزی استراتژيک در برندهای مطرح جهانی می باشد که با فرمت pptx قابل ویرایش به صورت جامع و کامل آماده شده است
26 نمایش
5.0
98,000 تومان
پاورپوینت استراتژی هوش بازاریابی و نقش آن در افزایش فروش
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلا س های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - کانال تلگرام: pajhohesh_kasbokar@ - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت استراتژی هوش بازاریابی یک پاورپوینت آماده درباره استراتژی هوش بازاریابی و نقش آن در افزایش فروش و مزیت رقابتی شرکت ها می باشد که با فرمت pptx قابل ویرایش به صورت جامع و کامل آماده شده است
26 نمایش
5.0
75,000 تومان
پاورپوینت هوش هیجانی در مدیریت بازاریابی و فروش
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلا س های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - کانال تلگرام: pajhohesh_kasbokar@ - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت هوش هیجانی، یک پاورپوینت آماده در مورد مدیریت هیجان مشتریان در روانشناسی بازاریابی و فروش می‌باشد که به بررسی بازاریابی هیجانی، هیجان آوردن مشتری و فروش بیشتر، اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ BIC، اﺳﺘﺮاﺗﮋى اﻗﯿﺎﻧﻮس آﺑﻰ در ﺑﺎزارﯾﺎبی و... پرداخته شده است.
90 نمایش
5.0
45,000 تومان
پاورپوینت تبلیغات موبایلی و صوتی | ابزارهای بازاریابی دیجیتال
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلا س های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - کانال تلگرام: pajhohesh_kasbokar@ - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت تبلیغات موبایلی و صوتی، یک پاورپوینت آماده در مورد ابزارهای نوین بازاریابی در عصر دیجیتال می باشد که به بررسی مزایای و انواع مدل های تبلیغات، اهمیت موبایل مارکتینگ در بازاریابی دیجیتال، نحوه انجام تبلیغات در موبایل، انواع و اهمیت تبلیغات صوتی، نمونه متن منشی تلفنی [...]
84 نمایش
5.0
38,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک در برندهای مطرح
18% تخفیف
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلا س های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - کانال تلگرام: pajhohesh_kasbokar@ - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک یک پاورپوینت آماده درباره مراحل و روشهای تدوين برنامه ريزی استراتژيک در برندهای مطرح جهانی می باشد که با فرمت pptx قابل ویرایش به صورت جامع و کامل آماده شده است
26 نمایش
5.0
98,000 تومان
پاورپوینت استراتژی هوش بازاریابی و نقش آن در افزایش فروش
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلا س های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - کانال تلگرام: pajhohesh_kasbokar@ - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت استراتژی هوش بازاریابی یک پاورپوینت آماده درباره استراتژی هوش بازاریابی و نقش آن در افزایش فروش و مزیت رقابتی شرکت ها می باشد که با فرمت pptx قابل ویرایش به صورت جامع و کامل آماده شده است
26 نمایش
5.0
75,000 تومان
پاورپوینت هوش هیجانی در مدیریت بازاریابی و فروش
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلا س های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - کانال تلگرام: pajhohesh_kasbokar@ - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت هوش هیجانی، یک پاورپوینت آماده در مورد مدیریت هیجان مشتریان در روانشناسی بازاریابی و فروش می‌باشد که به بررسی بازاریابی هیجانی، هیجان آوردن مشتری و فروش بیشتر، اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ BIC، اﺳﺘﺮاﺗﮋى اﻗﯿﺎﻧﻮس آﺑﻰ در ﺑﺎزارﯾﺎبی و... پرداخته شده است.
90 نمایش
5.0
45,000 تومان
پاورپوینت تبلیغات موبایلی و صوتی | ابزارهای بازاریابی دیجیتال
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلا س های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - کانال تلگرام: pajhohesh_kasbokar@ - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت تبلیغات موبایلی و صوتی، یک پاورپوینت آماده در مورد ابزارهای نوین بازاریابی در عصر دیجیتال می باشد که به بررسی مزایای و انواع مدل های تبلیغات، اهمیت موبایل مارکتینگ در بازاریابی دیجیتال، نحوه انجام تبلیغات در موبایل، انواع و اهمیت تبلیغات صوتی، نمونه متن منشی تلفنی [...]
84 نمایش
5.0
38,000 تومان
9714 شناسه محصول
170 نمایش